Den hellige Makarios av Optina (1788-1860)

Minnedag: 7. september

Den hellige Makarios (ru: Makarij; Макарий) ble født som Mikael Nikolajevitsj Ivanov (ru: Mikhail; Михаил Николаевич Иванов) den 20. november 1788. Han fikk sitt navn etter den hellige Mikael av Tver. Han kom fra en adelsfamilie som utmerket seg for sin fromhet. Hans foreldre Nikolas og Elisabeth hadde en eiendom i landsbyen Sjepjatino i distriktet Dimitrov i provinsen Orjol. De eide også eiendommer i andre provinser, inkludert landsbyen Zjelezniki i provinsen Orjol, hvor de bodde på et vakkert sted nær klosteret Lavrentjev, og de kunne høre klosterets klokker hver dag. Familien Ivanov flyttet til Moskva i 1794 slik at Elisabeth kunne få medisinsk behandling for tuberkulose.

Mikaels elskede mor døde den 21. januar 1797 og ble gravlagt i klosteret St. Andronikos. Den niårige Mikael flyttet til landsbyen Karatsjov for å bo hos sin søster Daria og hennes ektemann Simeon Peredelskij, som hadde blitt valgt til distriktsdomstolen i Karatsjov. Mikael fikk sin grunnutdannelse på den lokale sogneskolen der. Rundt 1801 flyttet Mikael og hans to brødre inn i huset til deres tante, Anna M. Verevkina, hvor de fikk utdannelse sammen med hennes egen sønn. I 1802 ble den fjortenårige Mikael og hans bror Alexius ansatt som assisterende bokholdere i distriktskassen i Lgov i Kursk oblast. Selv om jobben var vanskelig, utførte Mikael sine plikter med en slik presisjon og omhu at han tiltrakk seg provinsmyndighetenes oppmerksomhet. I 1805 ble Mikael utnevnt til leder for finansstyret i Kursk. Men han fortsatte å leve i sin egen indre verden. Når han ikke arbeidet, likte han å lese, på jakt etter svar på de viktigste spørsmålene i hjerte og sinn. Han elsket også musikk og var en fremragende fiolinist. Hans far døde den 17. mars 1806 etter langvarig sykdom, og han ble gravlagt nær sognekirken i Turisjtsjov.

Mikael slo seg ned på familiens eiendom i Sjtsjepjatino. Men han var en dårlig godsforvalter. En gang stjal hans landarbeidere en stor mengde bokhvete. Mikael holdt da en lang skjennepreken for dem og siterte Den hellige skrift. Som et resultat falt gårdsarbeiderne på kne i anger og bot og gjorde skam på Mikaels slektninger, som hadde ledd av hans åndelige anstrengelser. Det ble gjort et forsøk på å gifte ham bort, men han hadde et stygt, kopparret ansikt og stammet og følte ingen tiltrekning til ekteskapet så planen ble oppgitt. I stedet begravde han seg i religiøse bøker.

I oktober 1810 besøkte Mikael klosteret Plosjtsjansk, rundt fire mil fra familiens eiendom i Sjtsjepjatino. Derfra skrev han til sine brødre og sa at han overlot eiendommen til dem, for han aktet å bli værende i klosteret. Hans eneste betingelse var at de donerte tusen rubler til byggingen av en steinkirke i Turisjtsjov, hvor deres far var gravlagt. De som sto Mikael nærmest, visste aldri om hans besøk til Plosjtsjansk var tilfeldig eller planlagt. Han virket tilbøyelig til et monastisk liv, men kanskje han ikke tok den endelige beslutningen om å bli munk før han hadde observert det monastiske livet i Plosjtsjansk.

Mikael trådte inn i eremittklosteret for Guds Mor i Plosjtsjansk som 22-åring. Det hadde ingen store bygninger, ingen velstand og lå langt fra befolkede områder. Kanskje han var tiltrukket av stedets upretensiøse og beskjedne omstendigheter. Det var femti munker i eremittklosteret, ledet av hieromunk (prestemunk) Johannikos. Mikael ble opptatt som novise en måned etter sin ankomst til Plosjtsjansk, og han mottok den 24. desember 1810 tonsuren som rassofor («kappebærer»; gr: ρασσοφορος; rassoforos; ru: рясофоръ; rjasofor), den første munkegraden, med navnet Melkisedek.

Melkisedek hadde ingen problemer med prøvelsene og det harde arbeidet i eneboerklosteret, men det var ingen eldste der som var i stand til å gi åndelig veiledning. Da han hørte at eldste med et overlegent åndelig liv levde i skogene i Brjansk og i klostrene i bispedømmene Orjol og Kursk, lengtet Melkisedek etter å treffe dem og dra nytte av deres undervisning, men anledningen bød seg ikke på en tid. I 1814 dro han på valfart til Kiev (nå Kyjiv, hovedstaden i Ukraina), hvor han æret relikviene til forskjellige hellige. På veien tilbake møtte han noen erfarne eldste og var i stand til å samtale med dem.

I 1815 ble p. Paulos, som kom fra en familie av kjøpmenn fra Rostov og som hadde mottatt tonsuren på Athosfjellet i Hellas, ny superior i Plosjtsjansk. Han la merke til Melkisedeks iver for det monastiske liv og for å gjøre sine plikter. Den 7. mars 1815 ga p. Paulos ham tonsuren som munk med det nye navnet Makarios. Få dager senere, den 12. mars, ordinerte biskop Dositheos av Orjol og Sevsk ham til hierodiakon (diakonmunk).

I 1815 fikk Plosjtsjansk besøk av skjemamunk Athanasius (Zakharov), en disippel av den hellige Paisius Velitsjkovskij (1722-94). Han hadde levd i klosteret Beloberezjskij og eneboerklosteret Florisjtsjov i provinsen Vladimir. Mens han var i Plosjtsjansk, falt Athanasius av en benk og fikk et ledd i beinet ut av ledd. Han dro til klosteret i Tsjolnsk i 1816 og kom seg delvis, men han kunne ikke lenger gå uten å støtte seg til en krykke. I 1817 vendte han tilbake til Plosjtsjansk, og Makarios flyttet til hans celle for å ta seg av ham. Makarios ble presteviet av biskop Dositheos av Orjol og Sevsk den 27. mai 1817.

Eldste Athanasius hadde stor innflytelse på p. Makarios' åndelige utvikling, og den yngre munken æret den eldste som en far og lærer. I syv år hadde Athanasius levd i klosteret Neamts i Moldavia (nå i Romania), hvor han mottok tonsuren av Paisius Velitsjkovskij. P. Athanasius hadde kopier av de oversettelsene av munkefedrene som Paisius hadde gjort, og han selv hadde oversatt biografien om den hellige Gregor av Sinai, de kateketiske prekenene til den hellige Theodor av Studion (Studitten), prekenene til den hellige Gregor Palamas og mange andre nyttige skrifter. Ikke bare leste og kopierte Makarios disse oversettelsene og absorberte den visdommen de inneholdt, men senere utga han dem til nytte for andre.

Da hegumen Paulos trakk seg tilbake til bisperesidensen i Kaluga i 1818, ble han erstattet av hieromunk Serafim, en disippel av Basilios (Kisjkin), superioren i klosteret Beloberezjskij. Hegumen Serafim brakte god orden til Plosjtsjansk og instruerte munkene i det åndelige liv. Med Serafims velsignelse dro p. Makarios i 1819 på valfart til Kiev sammen med hierodiakon Palladius. Der møtte de arkimandritt Antonios, som senere ble erkebiskop av Voronezj og Zadonsk. På veien tilbake til Plosjtsjansk besøkte de eneboerklosteret Glinsk. P. Makarios ble kjent med hierodiakon Samuel, som var erfaren i mental bønn. Siden Athanasius aldri hadde snakket med ham om denne aktiviteten, var p. Makarios takknemlig over å møte noen som kunne snakke om det ut fra personlig erfaring.

I 1824 dro p. Makarios til Rostov for å ære relikviene av den hellige Demetrius (1651-1709). På samme reise besøkte han for første gang klosteret i Optina og dets nye skete. Etter at han var kommet tilbake til Plosjtsjansk, døde to av hans åndelige veiledere i løpet av kort tid. Først døde eldste Athanasius den 17. oktober 1825 i p. Makarios' armer. Han hadde bodd i Plosjtsjansk i ti år og p. Makarios hadde hatt mye nytte av den eldstes eksempel. Hegumen Serafim døde i 1826, og hieromunk Marcellinus ble utnevnt til superior i Plosjtsjansk i tillegg til sine plikter som biskop Gabriels økonom. Han fortsatte å bo i Orjol i to år mens klosteret Plosjtsjansk ble administrert av skattmesteren Anatolius.

P. Makarios ble den 10. juni 1826 utnevnt til dekan for klosteret. I januar 1827 ble han utnevnt til skriftefar for kvinneklosteret Den Hellige Treenighet i Sevsk. Dette innledet hans periode med åndelig veiledning og åndelig korrespondanse som varte til hans død. Han tok ikke på seg en slik rolle på egen hånd, men bare i lydighet til biskopens vilje.

I 1828 kom den hellige Leonid (Nagolkin) til Plosjtsjansk fra klosteret St. Alexander av Svir nær St. Petersburg sammen med seks av sine disipler. Makarios mente at Leonids ankomst var svaret på hans bønner, for Leonid var en mann av stor åndelig visdom. Denne hellige eldste, som hadde kjempet mot mange synlige og usynlige fiender, var i stand til å gi nyttige råd til dem som erfarte fristelser. Han forsto ut fra personlig erfaring at den som ønsker å tjene Herren, må forberede sin sjel på fristelser, i henhold til Skriftens ord: «Min sønn, dersom du vil tjene Herren, så vær forberedt på prøvelser» (Sir 2,1). Leonid gikk med på Makarios' gjentatte anmodninger om å akseptere ham som sin åndelige sønn og disippel. Da p. Leonid og hans disipler dro videre til Optina i april 1829, holdt Makarios kontakten med ham gjennom brev.

Klosteret i Optina

P. Makarios besøkte Optina og p. Leonid i 1831 på vei til St. Petersburg, hvor biskop Nikodemus av Orjol tjente sin periode ved den hellige synoden. Han utnevnte Makarios til skattmester og økonom, til dennes store skuffelse. Makarios hadde ingen sans for storbyens mas og lengtet etter å vende tilbake til klosterets ro og fred, men han ble værende i sin stilling av lydighet til sin biskop. Etter å ha tjent i nesten ett år i Petersburg vendte Makarios tilbake til klosteret i Plosjtsjansk. På veien tilbake avla han et nytt besøk hos Leonid i Optina. Han leverte også en søknad til klosterets superior, den hellige hegumen Moses, om å bli opptatt i sketen i Optina så snart dette kunne la seg arrangere.

Men den etterlengtede overflyttingen fra Plosjtsjansk til Optina skjedde ikke før den 14. januar 1834. Han ankom til Optina den 5. februar. Makarios hadde levd i Plosjtsjansk i 23 år og beholdt alltid en viss hengivenhet for stedet i resten av sitt liv.

I en alder av 46 år plasserte p. Makarios seg ved p. Leonids føtter, ydmykt og i demonstrasjon av fullstendig lydighet. Først hjalp han den eldste med hans korrespondanse, men snart økte hans ansvar. I oktober 1836 ble han utnevnt til skriftefar for klosteret. Etter at den hellige p. Antonios var blitt forflyttet til klosteret St. Nikolas i Malojaroslavets som abbed, etterfulgte p. Makarios ham som superior for sketen den 1. desember 1839. P. Makarios' forhold til p. Leonid ble ikke endret på grunn av denne nye stillingen. Han gjorde aldri noe uten å konsultere p. Leonid, og enhver suksess han måtte oppnå, tilskrev han den eldstes velsignelse og bønner.

Makarios hadde et vennligere vesen enn Leonid og var svært beskjeden. Sammen oppfostret de to eldste den hellige Ambrosius. Eldste Makarios var en stor mann med et utiltrekkende, kopparret ansikt, men med lysende øyne fulle av stille beskjedenhet. Han hadde en svært livlig og energisk natur og en utmerket hukommelse: etter et første skriftemål husket han personen resten av sitt liv. Men hans stamming og kortpustethet når han snakket, gjorde ham forlegen hele livet. Han var også alltid kledd svært fattigslig.

P. Makarios forble ydmyk og lydig til p. Leonid inntil den eldstes død den 11. oktober 1841. Selv da p. Leonid ble overført fra sketen til klosteret i 1836, besøkte p. Makarios ham hver dag for å spørre om hans råd om ulike spørsmål. Under sin siste sykdom ba p. Leonid sine åndelige barn om å gå til p. Makarios for åndelige råd. Da personer så at p. Makarios hadde de samme åndelige gaver som p. Leonid, anbefalte de ham til sine venner og bekjente. Som et resultat vokste antallet av Makarios' disipler for hvert år. Han ble også utnevnt til instruktør for de nye novisene og for dem som skulle til å motta tonsuren.

Etter Leonids død falt hele byrden med åndelig veiledning på p. Makarios, som alltid var full av ro og glede i Herren. Han hadde synske evner, og når han traff en person for første gang, tiltalte han ham ofte ved navn før han hadde presentert seg. Noen ganger svarte han på brev før han mottok dem, slik at avsenderen mottok svar på et brev som var sendt bare en time tidligere. Hans liv var fullt av pastoral omsorg. I kirken etablerte han den såkalte Kiev-kirkesangen, en videreutvikling av den tradisjonelle Znamennij-kirkesangen som skjedde under en viss innflytelse av vesteuropeisk musikk på den tiden da Ukraina var en del av det polsk-litauiske samveldet. Selv om Makarios selv var hieromunk, presiderte han ikke ved liturgien, hovedsakelig på grunn av sin beskjedenhet, men han sang ofte med glød og tårer av ømhet.

Eldste Makarios tilbrakte tyve år i sin beskjedne munkecelle, som besto av et venterom og et svært lite soverom, hvor møbleringen besto av en smal seng, en skrivepult som var ryddig, men dekket av bunker av brev som ventet på å bli besvart, åndelige tidsskrifter og kirkefedrenes skrifter, samt en lenestol med en pute. Ikonhjørnet inneholdt et spesielt æret Vladimir-ikon av Guds Mor med en alltid brennende lampe foran og en trekantet trehylle med evangeliet og andre bøker for lesning av tidebønnene. Veggene var dekket av bilder av klostre og portretter av munker.

I sin celle tilbrakte den eldste ofte søvnløse netter og sto som regel opp når sketens klokker ringte klokken to om morgenen, ofte vekket han selv sine celletjenere. Morgenbønnen ble lest, og klokken seks ble tidebønnene lest for ham og han drakk en eller to kopper te. Deretter mottok han besøkende. Klokken elleve ringte klokken for lunsj og den eldste gikk over til refektoriet. Deretter hvilte han litt før han igjen mottok besøkende. Klokken to gikk den eldste med en krykke i den ene hånden og en bønnesnor i den andre over til pilegrimenes gjestehus, hvor hundrevis av mennesker ventet på ham, hver med sine egne sorger, åndelige og verdslige. Etter kveldsbønnen ringte klokken for kveldsmåltidet, som noen ganger ble brakt til ham. Men han benyttet selv denne tiden til å motta munker fra både klosteret og sketen. Ofte besøkte han munkenes celler personlig og ga dem i oppdrag å lese fra kirkefedrenes skrifter, enhver etter sitt åndelige nivå. Han tolererte ikke dovenskap og av den grunn etablerte han verksteder i sketen for bokbinding og lignende. På slutten av dagen hørte han kveldsbønnen, og deretter velsignet han brødrene og sendte dem bort.

I tillegg til å motta besøkende fra morgen til kveld førte p. Makarios også en omfattende åndelig korrespondanse. Noen ganger var han utslitt av menneskemengdene og av den mengden av brev han måtte skrive. Hans ydmykhet og kjærlighet til mennesker som var syke på legeme og sjel, tillot ham imidlertid ikke å skjære ned på sine aktiviteter.

P. Makarios hadde alltid elsket å lese og studere patristisk litteratur. I Plosjtsjansk hadde han kopiert mange oversettelser som var foretatt av den hellige Paisius Velitsjkovskij (1722-94) som var i skjemamunk Athanasius' besittelse. Hans kjennskap til og forståelse av kirkefedrene økte i Optina under veiledning av p. Leonid, en disippel av den hellige Theodor av Svir, som selv var en disippel av Paisius. Både sketens abbed Antonios og klosterets abbed Moses oppmuntret studiet av patristiske bøker. Betingelsene for å utgi disse manuskriptene, oversatt og korrigert av Paisius, var ganske fordelaktige, for Optina satt med de beste kopiene av disse skriftene.

Fra tsar Peter I den Stores tid fant det sted en prosess av avnasjonalisering blant den russiske intelligentsiaen: de beundret alt som kom fra vesten og foraktet sitt eget innfødte. Det å finne noe positivt i sitt hjemland, ble betraktet som et avvik fra det normale og ble spottet. På samme måte ble det religiøse området infiltrert av ånden fra vestlig protestantisme, og genuin gammel ortodoksi ble utryddet. Både nasjonale patriotiske og religiøse følelser ble bare bevart blant vanlige mennesker.

Den franske invasjonen og krigen i 1912 gjenopplivet noe av den patriotiske ånden, men selv så store forfattere som Pusjkin, Lermontov og andre måtte betale for ethvert dypt uttrykk for patriotiske følelser. Det var på dette tidspunktet at klosteret i Optina ble en slags motpol til alt som hendte rundt det; det ble et fyrtårn for mange forfattere og filosofer, for ikke å nevne vanlige mennesker som søkte meningen med livet i sann ortodoksi. For dem representerte Optina en union av det øverste åndelige foretak av konstant bønn som ble kronet av en overflod av nåde som kom fra tilegnelsen av Den Hellige Ånds gaver, og tjeneste for verden i all sin fylde ved å dekke både dens åndelige og jordiske behov.

I tillegg var frem til da, på grunn av den religiøse lovgivningen til Peter den Store og dekretene av 1787 og 1808, publikasjonen av bøker med åndelig innhold overlatt utelukkende til Den hellige synode, og slike bøker kunne bare trykkes i deres trykkeri. Som et resultat var det bare én asketisk bok, Filokalia, som ble trykt i 1793, og lesere ble forhindret fra åndelig litteratur. Samtidig spydde sivile publikasjoner ut en mengde oversettelser av vestlige pseudo-mystiske verker, mange av dem, utgitt med tillatelse fra sivile sensorer, var åpent fiendtlige til ortodoksien.

Under disse omstendighetene var utgivelsen av verker av kirkefedrene av stor og historisk betydning. På grunn av tilstedeværelsen av høyt utdannede eldste, den store og mangfoldige hjelpen fraulike forfattere, filologer og filosofer, i tillegg til full forståelse, støtte og velsignelse fra metropolitt Filaret av Moskva, ble biografier om og verker av prominente kirkefedre oversatt fra gresk og slavisk til russisk og ble utgitt.

I 1845 ba Ivan Vasiljevitsj Kirejevskij (1806-56), redaktør for det vitenskapelig-litterære tidsskriftet Moskvitjanin («Moskovitten»), p. Makarios om å skrive en biografi om Paisius for hans tidsskrift. I 1846 besøkte p. Makarios Kirejevskij og hans familie på deres eiendom, og diskusjonen kom inn på mangelen på åndelige bøker som tilbød instruksjon i det kristne liv. Kirejevskijs fromme hustru Natalia Kirejevska. p. Makarios' åndelige datter siden 1838, hadde tilfeldigvis noen manuskripter av asketisk litteratur. De spurte begge p. Makarios: «Hva hindrer oss i å tilby disse åndelige skattene til verden?»

I begynnelsen av 1847 ble det utgitt en biografi om p. Paisius Velitsjkovskij med utdrag fra hans skrifter. Med tiden skulle seksten bøker med patristisk litteratur utgis under eldste Makarios overoppsyn, inkludert verker av de hellige Nilus av Sora (ca 1433-1508), Barsanufios av Gaza og Johannes Profeten (d. ca 563/ca 540), Simeon den nye teologen (949-1022) og Isak av Ninive (d. ca 700). Dette arbeidet hadde helhjertet støtte fra metropolitt Filaret av Moskva. I løpet av femti år ble det utgitt mer enn 125 bøker i et antall av 225.090 kopier. De utgitte bøkene ble sendt ut til akademier, seminarer, biblioteker, residerende biskoper og inspektører, og denne tidligere utgjengelige asketiske litteraturen ble tilgjengelig for klosterfolk og alle religiøst orienterte russere. Sann ortodoksi blomstret og ble styrket mot falske vestlige bøker.

I 1853 gikk Makarios av som superior for sketen St. Johannes Døperen i Optina og ble etterfulgt av p. Pafnutios. Dette skjedde den 30. november, nøyaktig fjorten år etter at p. Makarios hadde tatt opp embetet. I 1859 var en av p. Makarios' åndelige døtre døende. Hun ba p. Makarios om å be om at Gud ville spare hennes liv slik at hun kunne se sin sønn igjen. Den eldste fortalte henne at hun ville komme seg og at de begge ville dø omtrent samtidig. Den gamle kvinnen fortalte sine venner om denne spådommen og sa: «Ta dere i akt for min død, for den er forbundet med den eldstes død». Maria døde den 23. august 1860 i nærvær av p. Makarios og p. Leonid Kavelin.

Den 26. august ble den eldste syk med ischuria paradoxa (overfylningslekkasje), det vil si urinlekkasje på grunn av overfylt urinblære. En lege som tilfeldigvis var i Optina, så til p. Makarios og behandlet ham med medisiner. Men p. Makarios følte seg verre om kvelden, så derfor sendte de bud etter en viss adelsmanns personlige lege. Men den legen var ikke tilgjengelig, så. p. Leonid Kavelin dro til en annen lege og ba om råd. P. Makarios viste ingen bedring, så han mottok sykesalvingens sakrament («den siste olje») og kommunion. Den 2. september mottok han to gaver som gledet ham stort. Den ene var et emaljeikon av Guds Mor av Vladimir fra metropolitt Filaret av Moskva, som han bar på brystet, den andre var et kors som inneholdt en relikvie av Det sanne kors.

Den eldste ble svakere den 4. september og mottok kommunion etter vesper. Under hans sykdom leste de brødrene som pleide ham, de daglige tidebønnene for ham på de riktige tidene. Han ba dem også om å lese visse deler av kirkefedrenes skifter. Den 5. september ble p. Makarios flyttet fra sitt lille soverom inn til det større mottakelsesrommet, hvor luften var friskere. Om natten døde den nittiårige skjemamunken Hilarion, og kirkeklokken ringte tre ganger i henhold til klosterets skikk og indikerte at en av brødrene var død. Mange av p. Makarios' disipler og noen besøkende i gjestehuset trodde at klokken ringte for ham. De ble alarmert inntil det ble kunngjort at det var p. Hilarion som var død.

Den eldste ble kortpustet den 6. september. Han mottok kommunion og fikk besøk av to leger, men det var ikke noe de kunne gjøre for ham. P. Makarios følte seg verre den kvelden og mottok kommunionen for andre gang rundt klokken åtte om kvelden. Rundt midnatt snakket han med sin skriftefar i rundt en halv time, mottok absolusjon og tilgivelse for sine synder. P. Makarios ba om å få bønnene for døende lest, og dem hørte han sittende i en stol. Litaniet og akathistos for Guds Mor ble også lest, og litaniet for Mildeste Herre Jesus ble lest under matutin. Under disse lesningene virket det som om den eldstes lidelser ble lindret.

I løpet av natten ba p. Makarios om å bli flyttet flere ganger fra sengen til stolen. Han var rolig og fylt av fred og takket dem rundt seg for at de tok seg av ham. Klokken seks neste morgen mottok han kommunion for siste gang. Klokken syv om morgenen den 7. september 1860 døde p. Makarios, 72 år gammel, mens den niende ode fra litaniet for sjelens avreise fra legemet ble lest. To år før sin død hadde p. Makarios i hemmelighet mottatt tonsuren til Det store skjema. Derfor ble et skjema som hadde blitt velsignet ved Herrens grav, lagt på hans legeme. Flere panikhidas (minnemesser) ble lest for hans sjel i løpet av dagen.

P. Makarios ble gravlagt den 10. september i en grav som var forberedt for ham overfor alteret i kapellet St. Nikolas i hovedkirken. Han ble gravlagt til høyre for graven til p. Leonid, hans venn og medbror.

Bisperådet i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i New York i august 1988, bestemte at de eldste fra Optina skulle helligkåres. Venerasjonen av startsi fra Optina ble den 12. mai 1990 godkjent av synoden i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i katedralen St. Nikolas i Montreal i Canada. Patriarkatet i Moskva autoriserte lokal venerasjon av de eldste i Optina den 13. juni 1996.

Arbeidet med å avdekke relikviene til de hellige Leonid, Makarios, Hilarion, Ambrosius, Anatolius I, Barsanufios og Anatolius II begynte den 24. juni 1998 og ble avsluttet dagen etter. Men på grunn av de kirkelige festene på disse dagene, blant dem den hellige Johannes Døperens fødsel, bestemte patriark Aleksij II (1990-2008) at 27. juni skulle være minnedagen for denne begivenheten. Relikviene av de hellige eldste hviler nå i kirken for Vladimir-ikonet av Guds Mor.

Den universelle venerasjonen av De eldste i Optina ble autorisert da bispesynoden i den russisk-ortodokse kirke den 13. august 2000 (31. juli etter den julianske kalenderen) vedtok å helligkåre 1.154 personer, inkludert tsar Nikolaj II og hans familie sammen med over 1.100 martyrer for Sovjet-regimet. Vedtaket ble offentliggjort dagen etter, og allerede søndag den 20. august 2000 (7. august etter den julianske kalender) ble den store helligkåringsseremonien feiret. Dette skjedde i Kristus Frelser-katedralen i Moskva, som var vigslet dagen før (6. august etter den julianske kalenderen, festen for Herrens Forklarelse) etter å ha blitt gjenoppbygd som en tro kopi av den gamle katedralen, som ble sprengt i luften på Stalins ordre den 5. desember 1931. Under den guddommelige liturgien («messen») ble navnene på dem som var godkjent for helligkåring av bispesynoden, lest høyt før selve helligkåringen ble sunget.

Synaxis for De eldste i Optina (synaxis = fellesfest) feires den 11. oktober. I tillegg feires avdekkingen av relikviene den 27. juni. I tillegg har de fjorten hellige eldste (startsi) fra klosteret i Optina sine individuelle minnedager. Makarios' individuelle minnedag er dødsdagen 7. september.

av Webmaster publisert 31.01.2010, sist endret 26.04.2019 - 17:50