Den hellige Barsanufios av Optina (1845-1913)

Minnedag: 1. april

Den hellige Barsanufios av Optina (1845-1913)

Den hellige Barsanufios (ru: Varsonofij; Варсонофий) ble født som Paulus Ivanovitsj Plekhanov (ru: Pavel, Павел Иванович Плеханов) den 5. juli 1845 i byen Samara. Han var sønn av Johannes og Natalia Plikhanov. Hans mor døde i barselseng, og hans far giftet seg igjen slik at gutten skulle ha en mor. Selv om hans stemor var svært streng, var hun en sann mor for ham, og han elsket hennes svært høyt.

Som en etterkommer av Orenburg-kosakkene, ble Paulus innrullert i Polotsk kadettkorps. Han fullførte sine studier på Orenburg militærskole og ble utnevnt til offiser. Han tok senere eksamen ved Petersburg kosakkskole for stabsoffiserer, og han tjente også ved hovedkvarteret for militærdistriktet Kazan og steg med tiden i graden til han fikk rang av oberst.

En gang da han var syk med lungebetennelse, følte Paulus at han holdt på å dø. Han ba sin oppasser om å lese evangeliet for ham, og deretter besvimte han. Så hadde han en visjon hvor himmelen syntes å åpne seg, og han ble redd på grunn av det voldsomme lyset. Hele hans syndefulle liv passerte foran ham, og han ble overveldet av anger. En stemme sa at han skulle dra til klosteret Optina, men legene trodde ikke at han ville komme seg. Hans helse forbedret seg imidlertid, og obersten besøkte Optina. I august 1889 var den eldste i klosteret den hellige Ambrosius, som ba Paulus om å ordne sine verdslige affærer. To år senere ga Ambrosius sin velsignelse til å bryte alle bånd til verden og ba ham om å tre inn i Optina innen tre måneder.

Det var ikke enkelt for obersten å trekke seg fra sin stilling innenfor den spesifiserte perioden på tre måneder, fordi det ble lagt hindre i hans vei. Faktisk ble han tilbudt forfremmelse til rang av general og ble bedt om å utsette sin pensjonering. Noen prøvde til og med å arrangere et ekteskap for ham og lo av hans intensjoner om å gå i kloster. Bare hans stemor var glad over at han ønsket å bli munk. På den aller siste dagen av perioden på tre måneder avsluttet han sine affærer og ankom til Optina. Da var imidlertid Ambrosius allerede lagt ut i kirken i sin kiste.

Den hellige Anatolius I etterfulgte p. Ambrosius som eldste, og han utnevnte Paulus til celletjener for den hellige hieromunken Nektarios. Han ble akseptert som novise i 1892 og mottok tonsuren som rassofor («kappebærer»; gr: ρασσοφορος; rassoforos; ru: рясофоръ; rjasofor), den første munkegraden, i 1893. I løpet av de neste ti årene avanserte han gjennom de ulike stadiene i det monastiske liv, inkludert ordinasjon til diakon (1902) og prest (1903).

Klosteret i Optina

Munken Paulus ble i desember 1900 i hemmelighet tonsurert som stavrofor («korsbærer»; gr: σταυρφορος; stavroforos; ru: крестоносецъ; krestonosets), den neste munkegraden, som også kalles «lille skjema» eller «å motta kappen» (gk: μανδύας, mandyas; ru: мантия, mantija), på grunn av en alvorlig sykdom. Da de spurte ham hvilket klosternavn han ønsket å motta, sa han at det ikke spilte noen rolle. De ga ham da navnet Barsanufios til ære for den hellige Barsanufios av Tver og Kazan (1495-1576). Selv om han ble frisk igjen, ga de ham ikke hans mantija før i desember 1902 etter liturgien hvor det ble avslørt at han hadde blitt tonsurert på sykesengen.

Den 1. september 1903 ble p. Barsanufios utnevnt til å assistere den hellige eldste Josef, superior for klosterets skete, i den åndelige veiledningen av brødrene i sketen og søstrene i klosteret Sjamordino. Ved utbruddet av krigen mellom Russland og Japan i 1904 ble p. Barsanufios sendt til Det fjerne østen som militærkapellan, hvor han tjenestegjorde for sårede soldater. Krigen sluttet i august 1905, og Barsanufios vendte tilbake til Optina den 1. november 1905.

Siden eldste Josef hadde blitt for gammel og skrøpelig til å administrere sketens affærer, ble p. Barsanufios utnevnt til superior for sketen i hans sted. Han fikk snart gjenetablert orden og disiplin, fikk betalt gjeld, reparert bygninger og lignende. Som superior kombinerte han strenghet med faderlig omsorg og ømhet for dem under seg.

I likhet med de andre eldste i Optina hadde Barsanufios synske evner og gaven til å helbrede mennesker plaget av fysiske og åndelige sykdommer. En av hans åndelige sønner, p. Innocent Pavlov, har fortalt om sitt første skriftemål for den eldste. Han ble engstelig fordi p. Barsanufios syntes kjenne hans innerste tanker og minnet ham om mennesker og hendelser han hadde glemt. Den eldste snakket vennlig og fortalte ham at det var Gud som hadde avslørt for ham disse tingene om p. Innocent, og han ba ham: «Ikke fortell noen om hva du opplever nå i min levetid, men du kan snakke om det etter min død».

Barsanufios elsket åndelige bøker, spesielt helgenbiografier. Han fortalte ofte mennesker at de som leser disse biografiene med tro, har stor nytte av det. Svaret på mange av livets spørsmål kan bli funnet ved å lese helgenbiografier, sa han. De lærer oss hvordan vi skal overkomme hindre og vanskeligheter, hvordan stå fast i vår tro og hvordan kjempe mot det onde og gå seirende ut av kampen. Selv om helgenbiografier var lett tilgjengelige, var den eldste trist over at ikke flere leste dem.

Barsanufios feiret mange hellige hver dag i sine bønner, og dette var ikke tilfeldig. Han forklarte en gang at hver helgen hadde en eller annen spesiell betydning i hans liv. Hvis for eksempel det skjedde en viktig hendelse, ville han se etter hvilken helgen som ble minnet den dagen, og deretter begynte han å minnes dem hver dag. Senere la han merke til at de på deres festdager ofte ville berge ham fra en eller annen fare eller vanskelighet. På 17. desember 1891, den ortodokse minnedagen for Daniel og de tre unge mennene, forlot han Kazan og vendte aldri tilbake. Det var den dagen han bestemte seg for å forlate verden, og Barsanufios følte at Gud hadde berget ham fra en ildovn av lidenskaper. Akkurat som de tre unge mennene ble reddet fra den glødende ildovnen fordi de ikke ville bøye seg for avguder, trodde den eldste alltid at han forlot verden uskadd fordi han nektet å bøye seg for avgudene lyst, stolthet, fråtseri osv.

I 1908 syntes Barsanufios å bli syk oftere enn før, og han begynte å snakke om sin kommende død. I april det året sendte noen ham en pakke som inneholdt «Det store skjema» (gr: μεγαλοσχημος; megaloskhemos; ru: Схима; skhima), som er navnet både på den høyeste munkegraden og på det plagget som viser denne verdigheten. P. Barsanufios hadde lenge ønsket å bli tonsurert til «store skjema» før sin død, men han hadde ikke fortalt det til noen bortsett fra arkimandritten, så derfor så han på dette som et tegn på at han snart kom til å dø.

En natt i juli 1910 ble den eldste så syk at han måtte forlate kirken under vigilien og vende tilbake til sin celle. Neste morgen, den 11. juli, var han så svak at han ikke kunne sette seg opp ved egen hjelp. Den kvelden ble han tonsurert til «Det store skjema».

Ikon av De eldste fra Optina

P. Barsanufios begynte å komme seg, men det var nye problemer i klosteret. Nye munker kom inn fra åndelig avslappede omgivelser. De forsto ikke munkevesenets asketiske natur eller hele systemet med å bli styrt av eldste, så de begynte å kreve reformer og endringer. De ønsket å få embeter som ga autoritet og å lukke sketen. På grunn av deres klager ble Barsanufios fjernet fra Optina og utnevnt til hegumen (abbed) for klosteret Golutvinskij. Men da han kom dit, fant han klosteret i en tilstand av fysisk og åndelig forfall. Likevel ble han ikke mismodig, og snart begynte klosteret å få nytt liv. Flere mennesker begynte å komme for å besøke det straks de hørte at en eldste fra Optina hadde kommet til Golutvinskij, og klosterets økonomiske stilling begynte også å bedre seg. Men de opprørske brødrene ga ham noen sorger og han var nødt til å utvise noen av dem.

I begynnelsen av 1913 ble Barsanufios syk igjen og ba metropolitt Makarios av Moskva om tillatelse til å vende tilbake til Optina, men slik skulle det ikke gå. Han døde den 1. april 1913, og hans legeme ble værende i kirken i Golutvino inntil 6. april. Etter begravelsen ble hans legeme satt på et tog og sendt til Optina for å bli gravlagt. Toget kom til stasjonen Kozelsk den 8. april, og kisten ble båret til Optina av prester.

Bisperådet i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i New York i august 1988, bestemte at de eldste fra Optina skulle helligkåres. Venerasjonen av startsi fra Optina ble den 12. mai 1990 godkjent av synoden i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i katedralen St. Nikolas i Montreal i Canada. Patriarkatet i Moskva autoriserte lokal venerasjon av de eldste i Optina den 13. juni 1996.

Arbeidet med å avdekke relikviene til de hellige Leonid, Makarios, Hilarion, Ambrosius, Anatolius I, Barsanufios og Anatolius II begynte den 24. juni 1998 og ble avsluttet dagen etter. Men på grunn av de kirkelige festene på disse dagene, blant dem den hellige Johannes Døperens fødsel, bestemte patriark Aleksij II (1990-2008) at 27. juni skulle være minnedagen for denne begivenheten. Relikviene av de hellige eldste hviler nå i kirken for Vladimir-ikonet av Guds Mor.

Den universelle venerasjonen av De eldste i Optina ble autorisert da bispesynoden i den russisk-ortodokse kirke den 13. august 2000 (31. juli etter den julianske kalenderen) vedtok å helligkåre 1.154 personer, inkludert tsar Nikolaj II og hans familie sammen med over 1.100 martyrer for Sovjet-regimet. Vedtaket ble offentliggjort dagen etter, og allerede søndag den 20. august 2000 (7. august etter den julianske kalender) ble den store helligkåringsseremonien feiret. Dette skjedde i Kristus Frelser-katedralen i Moskva, som var vigslet dagen før (6. august etter den julianske kalenderen, festen for Herrens Forklarelse) etter å ha blitt gjenoppbygd som en tro kopi av den gamle katedralen, som ble sprengt i luften på Stalins ordre den 5. desember 1931. Under den guddommelige liturgien («messen») ble navnene på dem som var godkjent for helligkåring av bispesynoden, lest høyt før selve helligkåringen ble sunget.

Synaxis for De eldste i Optina (synaxis = fellesfest) feires den 11. oktober. I tillegg feires avdekkingen av relikviene den 27. juni. I tillegg har de fjorten hellige eldste (startsi) fra klosteret i Optina sine individuelle minnedager. Barsanufios' individuelle minnedag er dødsdagen 1. april.

av Webmaster publisert 31.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:53