Den hellige Basilios av Parion (700/800-t)

Minnedag: 12. april

Den hellige Basilios (Basileios) levde på 700-tallet og var biskop av Parion (gr: Πάριον; lat: Parium), en gresk by i regionen Adrasteia i provinsen Mysia ved Dardanellene (Hellesponten) i dagens Tyrkia i regjeringstiden til keiser Leo Isaureren (717-40). Han ble valgt til biskop av innbyggerne i Parion, som æret ham som en sann hyrde for Kristi flokk.

Da det ikonoklastiske kjetteri brøt ut, trådte Basilios resolutt frem til forsvar for bruken av ikoner. Han nektet å undertegne ordren om deres avskaffelse fra konsilet i 754 som var sammenkalt under keiser Konstantin V Kopronymos (741-75). Biskopen unngikk enhver kontakt med heretikerne og lot dem ikke få komme inn i sitt bispedømme. Av den grunn måtte han gjennomgå mange lidelser, sult og forsakelser. Basilios forble trofast mot Den ortodokse kirke inntil han døde, trolig på begynnelsen av 800-tallet. Hans minnedag er 12. april.

Neophytos Edelby sier i Liturgikon: «Den hellige Basileios tilbrakte hele sitt liv – etter forbilde av den hellige apostelen Paulus – under forfølgelser, sorger og trengsler. Uopphørlig måtte han flykte fra ett sted til et annet for ikke å møte ikonoklastene og istemme i ødeleggelsen av de hellige ikonene» (Liturgikon, s 865). Megetsigende bemerker Edelby videre: «Han sovnet inn i Herren i forsvar av troen og forfedrenes overlevering, i kamp mot heretikerne».

Kuppelbilde.jpgPå et kuppelmaleri fra 1700-tallet på Athosfjellet avbildes de hellige som står i den gresk-ortodokse kalenderen fra 1. til 13. april (se bildet). Vi starter med paret over hodet på duen som symboliserer Den Hellige Ånd. Merk at «til høyre for» = mot klokken.

Til høyre den hellige Maria av Egypt (400-t), minnedag 1. april (øst) og 2. april (vest), og til venstre hennes åndelige veileder Zosimus (400-t), minnedag 4. april. Til høyre for Maria står den hellige Titus Undergjøreren (800-t), minnedag 2. april. Til høyre for Titus står Niketas Bekjenneren (d. 824), minnedag 3. april. På den 4. april skulle egentlig Zosimus stå, men han er allerede vist sammen med Maria av Egypt. Til høyre for Niketas: martyren Theodulus og Agathapodus (t.v. og t.h.) (d. 303), minnedag 5. april. Til høyre for disse to: Eutykios av Konstantinopel (d. 582), minnedag 6. april.

Til høre for Eutykios (under duens føtter): Kalliopios av Pompeiopolis (d. 303), minnedag 7. april. Til høyre for Kalliopios: Herodion av Patras (d. 1. årh), minnedag 8. april; til høyre for Herodion: Eupsychius av Caesarea (d. 362), minnedag 9 april. Til høyre for Eupsychius: Terentius av Kartago (d. 250), minnedag 10. april; til høyre for Terentius: Antipas av Pergamon (d. 90), minnedag 11. april. Til høyre for Antipas (til venstre for Maria og Zosimas): Basilios av Parium (d. 750), minnedag 12. april.

I nedre venstre hjørne under Maria og Zosimus: Maximus av Ozovia og to brødre (d. 303), minnedag 13. april. I det andre hjørnet: nederst til høyre: (sannsynligvis) martyrdøden til Simeon Barsabae av Selevkia-Ktesifon (d. 341), minnedag 17. april. I hjørnet overfor over diagonalen: til venstre Elisabeth undergjøreren (d. 540), minnedag 24. april; og til høyre Pasikrates av Durostorum og Valentinus (d. 228), minnedag 24. april. Bildet i det fjerde hjørnet er ukjent. Videre under Titus Undergjøreren: den korsfestede Maura av Antinoë (d. 298), minnedag 3. mai.

Kilder: Patron Saints SQPN, Bautz, santiebeati.it, en.orthodoxwiki.org, zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 20. januar 2009

av Webmaster publisert 20.01.2009, sist endret 16.01.2020 - 13:10