Den hellige Titus undergjøreren (800-t)

Minnedag: 2. april

Den hellige Titus undergjøreren levde på 800-tallet. Han viste iver for det monastiske liv fra sin tidligste ungdom, og i ung alder trakk han seg tilbake til klosteret Studion nær Konstantinopel for å vie seg helt til Herren. Han var et mønster på beskjedenhet og enkelhet, og han levde slik et eksemplarisk liv at han samlet mange disipler rundt seg. Gjennom hans faste, hans rene liv og milde lynne fikk Titus brødrenes hengivenhet, og etter deres anmodning ble han presteviet. Han ble også deres abbed (hegumen).

Under striden med ikonoklastene sto Titus opp for den ortodokse venerasjonen av ikoner, og han viste seg å være en bærebjelke for troens fellesskap. På grunn av hans rettskafne liv ga Gud ham undergjøringens gave, både mens han levde og etter sin død. Han døde i høy alder og etterlot seg et stort antall disipler. Hans minnedag er 2. april.

På et kuppelmaleri fra 1700-tallet på Athosfjellet avbildes de hellige som står i den gresk-ortodokse kalenderen fra 1. til 13. april (se bildet). Vi starter med paret over hodet på duen som symboliserer Den Hellige Ånd. Merk at «til høyre for» = mot klokken.

Til høyre den hellige Maria av Egypt (400-t), minnedag 1. april (øst) og 2. april (vest), og til venstre hennes åndelige veileder Zosimus (400-t), minnedag 4. april. Til høyre for Maria står den hellige Titus Undergjøreren (800-t), minnedag 2. april. Til høyre for Titus står Niketas Bekjenneren (d. 824), minnedag 3. april. På den 4. april skulle egentlig Zosimus stå, men han er allerede vist sammen med Maria av Egypt. Til høyre for Niketas: martyren Theodulus og Agathapodus (t.v. og t.h.) (d. 303), minnedag 5. april. Til høyre for disse to: Eutykios av Konstantinopel (d. 582), minnedag 6. april.

Kuppelbilde.jpgTil høre for Eutykios (under duens føtter): Kalliopios av Pompeiopolis (d. 303), minnedag 7. april. Til høyre for Kalliopios: Herodion av Patras (d. 1. årh), minnedag 8. april; til høyre for Herodion: Eupsychius av Caesarea (d. 362), minnedag 9 april. Til høyre for Eupsychius: Terentius av Kartago (d. 250), minnedag 10. april; til høyre for Terentius: Antipas av Pergamon (d. 90), minnedag 11. april. Til høyre for Antipas (til venstre for Maria og Zosimas): Basilios av Parium (d. 750), minnedag 12. april.

I nedre venstre hjørne under Maria og Zosimus: Maximus av Ozovia og to brødre (d. 303), minnedag 13. april. I det andre hjørnet: nederst til høyre: (sannsynligvis) martyrdøden til Simeon Barsabae av Selevkia-Ktesifon (d. 341), minnedag 17. april. I hjørnet overfor over diagonalen: til venstre Elisabeth undergjøreren (d. 540), minnedag 24. april; og til høyre Pasikrates av Durostorum og Valentinus (d. 228), minnedag 24. april. Bildet i det fjerde hjørnet er ukjent. Videre under Titus Undergjøreren: den korsfestede Maura av Antinoë (d. 298), minnedag 3. mai.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl. oca.org, iprimus.com.au, serbianorthodoxchurch.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. november 2014

av Per Einar Odden publisert 21.11.2014, sist endret 16.01.2020 - 13:21