Den hellige Cedwyn av Wales (600-t)

Den hellige Cedwyn var sønn av Gwgon Gwron ab Peredur ab Ehffer Gosgorddfawr og hans hustru Madrun, datter av Gwrthefyr Fendigaid, som en gang også var gift med Ynyr Gwent og regnes blant de walisiske helgenene. Hans bestefar Peredur ble i middelalderlitteraturens arthurianske tradisjon forvandlet til Sir Perceval, som søkte etter Den hellige gral.

Cedwyn er skytshelgen for Llangedwyn i Denbighshire, hvor det heter at denne helgenen skal ha vært en av de fire av kong Arthurs riddere som overlevde hans siste slag og ble eremitter. Scrwgan, navnet på en av de to bydelene, skal stå for Esgair Wgan, «Gwgans høyde», som dermed innbefatter hans fars navn. Gwgon Gwron ble kalt en av The Three Prostrate Chieftains of the Island of Britain («De tre liggende høvdinger i Britannia») (Lledyf Vnben) – de andre to var Llywarch Hen og Manawydan. Dette betydde at de ikke var ambisiøse og protesterte ikke når andre ville frata dem deres rettigheter.

Cedwyns angivelige mor Madrun, som ifølge de fleste kilder levde i århundret før ham, hadde sammen med Ynyr Gwent tre sønner, de hellige Ceidio, Cynheiddon og Iddon, og en datter, den hellige Tegiwg, som alle regnes som helgener. Man regner med at Cedwyn er en skrivefeil for Ceidio og at slektskapet med Madrun har oppstått på denne måten. Vi kjenner ingen minnedag for Cedwyn.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 26.10.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:54