Den hellige Cloffan av Wales (400-t)

Den hellige Cloffan levde på 400-tallet i Wales. Han skal ha vært en ætling av den mytiske Bran ab Llyr Llediaith, og en biskop på Cystennin Fendigaids tid (keiser 407-11). Det legges til at hans kirke er i Dyfed. Med det menes uten tvil Llangloffan i Pembrokeshire, men det finnes ikke spor av noen kirke der. Den er i sognet Jordanston, men ettersom den kirken tradisjonelt sies å være viet til en walisisk St. Cwrda, som man imidlertid ikke vet noe om, er den kirken som menes, trolig det nærliggende Cranston (St. Katarina). I en liste fra tidlig på 600-tallet over herregårder i Pembrokeshire har vi «Stangnaveth alias Llangloffan». Cloffan betyr en krøpling, fra cloff = vanfør. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. november 2011

av Per Einar Odden publisert 06.11.2011, sist endret 04.10.2013 - 14:04