Den hellige Coemed Maccu Baird (400-t)

Minnedag: 31. august

Den hellige Coemed Maccu Baird (Coímid, Coemaedh) eller Aedh ap Rhystud [= sønn av Restitutus] skal ha vært en av de ni sønnene til den hellige Patricks (385-461) (Pádraig) hellige søster Darerca og hennes første mann, Restitutus Lombarden (Rhystud barden). Darerca skal i alt ha hatt sytten sønner og to døtre.

Ifølge den irske hagiografen og historikeren John Colgan (d. 1657), som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniae, ble alle sønnene biskoper over hele Irland, og noen av dem regnes som hellige. Det må bemerkes at en biskop i Irland på den tiden var mer som dagens monsignori – det ble utnevnt store mengder av dem og de hadde lite makt bortsett fra myndigheten til å ordinere, mens det var abbedene som utgjorde det egentlige kirkelige hierarkiet.

I den biografien om Patrick som kalles Vita Tripartita eller Tripartite Life of St. Patrick, «Den tredelte livshistorie om den hellige Patrick», skrevet av den hellige Eimhin av Rosglas, heter det at da Patrick besøkte Bredach, et område som omtrent tilsvarer den østlige delen av baroniet Inishowen i grevskapet Donegal i den delen av provinsen Ulster som tilhører republikken Irland, ordinerte han Aengus mac Ailill, den lokale høvdingen i Moville, som nå er et feriested ved sjøen for innbyggerne i Derry. Mens han var der, fant han tre diakoner, hans søster Darercas sønner, nemlig de hellige Reat, Nenn og Aedh, som har minnedager henholdsvis 3. mars, 25. april og 31. august. Selv om deres far ikke nevnes i denne sammenhengen, er det åpenbart at Nenn og Aedh nevnes blant sønnene av Darerca og Restitutus som henholdsvis Nectan og Coemed.

Coemeds minnedag (som Aedh) er altså 31. august. Hans tilnavn «Maccu Baird» har vært tolket som «Lombarden», men maccu Bardos = mac Baird betyr «bardens (poetens) sønn». Coemed etablerte sitt bispesete i Cloonshaneville nær Frenchpark i grevskapet Roscommon i provinsen Connacht i det vestlige Irland. Den Maceaith som står på mange lister over Darercas og Restitutus' sønner, kan være den samme som Coemed.

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:50