Den hellige Digna av Todi (d. 303)

Minnedag: 11. august

Sarkofagen i San Fortunato i Todi

Den hellige Digna (Degna) var en jomfru som levde på begynnelsen av 300-tallet i Todi (Tudertum) i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia. Mens forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) pågikk, gjemte hun seg for bødlene og levde som eneboer i fjellene nær sin hjemby. Hun levde i total isolasjon og konstant bønn og sluttet aldri å forkynne troen på Kristus. Hun døde en hellig død den 11. august 303, og hennes grav nær klosteret San Faustino var lenge et pilegrimsmål, før relikviene i 1301 ble overført til San Fortunato.

Det finnes lite informasjon om hennes liv og den er på mange måter ikke svært klar, og noen har til og med spekulert i at helgenen aldri har eksistert og navnet Degna («verdig») bare var en egenskap til en jomfru som utmerket seg ved denne kvaliteten. Dignas minnedag i Martyrologium Romanum er dødsdagen 11. august, mens det i Todi også feires en translasjonsfest den 5. mai, som minnes skrinleggingen av hennes relikvier i 1596.

I krypten i kirken San Fortunato i Todi står det en sarkofag hvor levningene av de fem hellige martyrer som er Todis beskyttere hviler, nemlig de hellige Fortunatus, Callistus, Kassian, Digna og Romana. De hellige Callistus (ca 502-28) og Fortunatus (528-37) var biskoper av Todi, Kassian er den hellige Kassian av Todi (d. ca 300), som kan være identisk med den hellige Kassian av Imola (200-t) og Romana er den hellige Romana av Todi (d. 324). Det faktum at det finnes skjelettdeler inne i sarkofagen er dokumentert gjennom ulike undersøkelser i tidligere århundrer.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, santiebeati.it, it.wikipedia.org, zeno.org, todi.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. september 2013

av Per Einar Odden publisert 18.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05