Den hellige Kassian av Todi (d. ~304)

Minnedag: 13. august

Sarkofagen i San Fortunato i TodiDen hellige Kassian (Cassian; it: Cassiano; lat: Cassianus) ble født en gang på 200-tallet i Roma. Han var hedning og skal ha vært sønn av prokonsul Ablavius og nevø av Kromatius, som var prefekt av Roma,. Han studerte jus og medisin mens forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) raste. Han var i en periode hos den hellige biskop Pontian av Todi (it: Ponziano) (Tudertum) i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia, som satt fengslet i Roma, og under hans innflytelse omvendte han seg til kristendommen.

Pontian utnevnte Kassian til sin etterfølger før han led martyrdøden den 9. juli 302 i Roma. Den hellige pave Marcellinus (296-304) utnevnte Kassian til ny biskop av Todi. Han ble imidlertid fengslet, og selv om hans bror Venustian forsøkte å få ham til å fornekte troen vekselvis med smiger og med trusler, holdt han fast ved Kristus. Han led martyrdøden den 13. august 304 under keiser Diokletians medregent i vest, Maximian Herkules (286-305).

Denne historien forteller i et rent legendarisk passio fra kirken i Todi, men det kan ikke være tidligere enn fra 500-tallet. De anakronismer og uriktigheter som finnes i dokumentet, er egnet til å så tvil om eksistensen av en biskop Kassian i Todi, som dessuten er ukjent selv for de eldste kildene i byen. I tillegg gjør sammenfallet av dødsdagen (dies natalis) 13. august med den hellige Kassian av Imola og flere detaljer fra passio som stammer fra dikteren Prudentius’ historie om helgenen fra Imola, at det tyder på at Kassian har blitt forvekslet med denne helgenen og senere gjort til en lokal biskop av Todi. Det er mulig at Kassian av Imola ble feiret i Todi, og at dette ga støtet til forestillingen om en annen helgen.

Minnedagen 13. august for Kassian av Todi ble satt inn i Martyrologium Romanum da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker.

I 1301 ble Kassians angivelige levninger overført av biskop Nicolò Armato til stedet for martyriet, kirken San Fortunato, hvor de ble plassert under alteret. På grunn av arbeider på dette alteret ble relikviene flyttet igjen i 1596 av biskop Angelo Cesi, og til slutt i 1923 foretok biskop Luigi Zaffarami en formell identifisering av relikviene. Etter den første translasjonen var hodet bevart i et relikvieskrin dekket med bladsølv og utsmykket med gylne bilder av krusifikset, jomfruen og den hellige Johannes Evangelisten. I den store kirken San Fortunato som ble bygd av fransiskanerne på slutten av 1200-tallet, var et kapell viet til Kassian.

I krypten i kirken San Fortunato i Todi står det en sarkofag hvor levningene av de fem hellige martyrer som er Todis beskyttere hviler, nemlig de hellige Fortunatus, Callistus, Kassian, Degna og Romana. De hellige Callistus (ca 502-28) og Fortunatus var biskoper av Todi, mens Degna og Romana er de hellige Degna av Todi (d. 303) og Romana av Todi (d. 324). Det faktum at det finnes skjelettdeler inne i sarkofagen er dokumentert gjennom ulike undersøkelser i tidligere århundrer. Kirken inneholder også graven til den salige Jacopone av Todi (ca 1230-1306), forfatter av Legenda Aurea.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, santiebeati.it, zeno.org, veneziamuseo.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. juni 1999

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49