Den hellige Callistus av Todi (d. 528)

Minnedag: 14. august

Den hellige Callistus ble født en gang på 400-tallet i Italia. Han ble en gang etter 502 biskop av Todi (Tudertum) i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia etter Cresconio (487-ca 502). Han styrte kirken i Todi på en tid da de ariansksinnede goterne invaderte Italia og herjet landet. Det lyktes imidlertid Callistus å holde sin kirke fri for arianismens kjetteri.

Men en gang han så seg nødt til å slå ned på uorden i sin hjord, ble han overfalt av noen gudløse snikmordere og gjennomboret av lanser. Dette skjedde den 14. august 528. Hans minnedag er dødsdagen 14. august.

Kirken San Fortunato i Todi ble bygd på 1100-tallet. I krypten i kirken San Fortunato i Todi står det en sarkofag hvor levningene av de fem hellige martyrer som er Todis beskyttere hviler, nemlig de hellige Fortunatus, Callistus, Kassian, Degna og Romana. De hellige Callistus (ca 502-28) og Fortunatus var biskoper av Todi, Kassian er den hellige Kassian av Todi (d. ca 300), som kan være identisk med den hellige Kassian av Imola (200-t). Degna og Romana er de hellige Degna av Todi (d. 303) og Romana av Todi (d. 324). Det faktum at det finnes skjelettdeler inne i sarkofagen er dokumentert gjennom ulike undersøkelser i tidligere århundrer. Kirken inneholder også graven til den salige Jacopone av Todi (~1230-1306), forfatter av Legenda Aurea.

Kilder: zeno.org, todi.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. september 2013

av Per Einar Odden publisert 18.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05