De hellige Eiche av Kilglass og Lalloc av Senlis (400-t)

Minnedag: 5. august

De hellige Eiche (Eiche ferch Cynán, Echea) og Lalloc (Lalloc ferch Cynán, Lalloca) levde i Irland på 400-tallet. De var døtre av den hellige Patrick av Irlands (385-461) (Pádraig) hellige søster Darerca og hennes andre mann, Chonas Bretoneren (Conis, Chonis). Darerca skal i alt ha hatt sytten sønner og to døtre. Hennes sønner med Chonas var de hellige Mel og Melchu, Muinis og Rioch.

Begge døtrene var nonner, Eiche i Kilglass og Lalloc i Senlis. Kilglass kommer fra irsk Cill Glas («Den grønne kirken»), og ifølge en lokal tradisjon bygde Eiche den første kristne kirken på stedet. En jordvoll midt på dagens kirkegård markerer det opprinnelige stedet. Eiche var skytshelgen for Rathreagh, og hennes minnedag var 5. august.

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51