Den hellige Muinis av Forgney (400-t)

Minnedag: 2. februar

Den hellige Muinis (Munis, Mun ap Cynán) ble født på begynnelsen av 400-tallet og skal ha vært en av de fire sønnene av den hellige Patrick av Irlands (385-461) (Pádraig) hellige søster Darerca og hennes andre mann, Chonas Bretoneren (Conis, Chonis) (de andre tre brødrene var de hellige Mel, Melchu og Rioch). Darerca skal i alt ha hatt sytten sønner og to døtre. Ifølge den irske hagiografen og historikeren John Colgan (d. 1657), som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniae, ble alle sønnene biskoper over hele Irland, og noen av dem regnes som hellige. Det må bemerkes at en biskop i Irland på den tiden var mer som dagens monsignori – det ble utnevnt store mengder av dem og de hadde lite makt bortsett fra myndigheten til å ordinere, mens det var abbedene som utgjorde det egentlige kirkelige hierarkiet.

I den biografien om Patrick som kalles Vita Tripartita eller Tripartite Life of St. Patrick, «Den tredelte livshistorie om den hellige Patrick», skrevet av den hellige Eimhin av Rosglas, heter det at de fire brødrene fulgte onkelen Patrick til Irland og hjalp ham med å evangelisere landet. Muinis etablerte sitt bispesete i Forgney eller Cloncall, som er et sogn i baroniet Abbeyshruel i grevskapet Longford i provinsen Leinster i det østlige Irland.

Men senere ble han eremitt på øya Ynys Cloithreann [Inis] eller Inchcleraun i Loch Rí (Lough Ree) på grensen mellom grevskapene Longford og Westmeath. Hans minnedag er 2. februar. Han må ikke forveksles med sin fetter, den hellige Muinis (Mun ap Gollit = sønn av Gollit), som var biskop av Tedel i Ara Cliach.

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53