Den hellige Eutropia av Lentini (d. 260)

Minnedag: 26. februar

Den hellige Eutropia levde på 200-tallet i Lentini i provinsen Siracusa på Sicilia i Italia. Hun var en fornem, hedensk enke som bodde sammen med sine to barn, sønnen Servilian og den hellige datteren Eutalia. Hun var vitne til de mirakuløse helbredelsene av de hellige Tekla og Justina, gjennom forbønn fra de tre hellige brødrene Alfius, Cyrinus og Filadelfus, som senere ble henrettet. En dag gikk hun til de helliges grav for å be om helbredelse. For Eutropia var plaget av blødninger, slik som kvinnen i evangeliet.

Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk». Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg». Og kvinnen ble frisk fra samme stund. (Matt 9,20-22)

På kne i tårer ved graven til de tre martyrene løftet hun til Gud en bønn om helbredelse. Etter den innstendige bønnen falt hun i søvn, og i en drøm hadde hun et himmelsk syn. Hun så de tre hellige Alfius, Cyrinus og Filadelfus i all sin prakt og fulle av guddommelig lys. De varslet om en fullstendig helbredelse fra sykdommen hvis hun mottok dåpen, men også om martyriet til datteren Eutalia, som «måtte hvile ved siden av deres levninger».

Da Eutropia våknet opp fra dvalen, oppdaget hun at hun på mirakuløst vis var blitt helbredet. Hun fortalte også om sin drøm til datteren, og de ba begge om å bli døpt. Etter dåpen bestemte Eutalia seg for å vie seg til Herren. Visjonen ble oppfylt for datteren Eutalia, som ble halshogd for sin tro på Kristus, og det av sin egen bror Servilian, den 27. august 257. Etter drapet på sin datter sluttet Eutropia seg til Tekla og Justina og bidro også til fødselen av Kirken i Lentini etter at forfølgelsen mot de kristne tok slutt, og hun ble en av hjørnesteinene i den nye kommuniteten.

Hun døde fredelig i 260. Hennes minnedag er 26. februar. Hun nevnes i flere martyrologier, men hun regnes ikke med blant de salige eller hellige, bortsett fra i Lentini, hvor hun er en av byens helgener.

Kilder: zeno.org, benedettidalsignore.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 18.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06