Den hellige Gwynin ap Helig (500-t)

Minnedag: 31. desember

Den hellige Gwynin ap Helig (Gwynnin, Gwynwn, Gwynon, Gwynir, Gwfnyn) levde i Nord-Wales på 500-tallet. En kilde sier at han ble født rundt 485. I et dokument som er trykt i Iolo-manuskriptene, nevnes han som en av de tolv sønnene av den hellige Helig ap Glannog av Tyno Helig («Heligs dal»), et lavtliggende landområde ved nordkysten av det historiske grevskapet Caernarvonshire (nå delt mellom de moderne grevskapene Gwynedd og Conwy). Heligs område strakte seg fra utløpet av elven Conwy til Puffin Island (wal: Ynys Seiriol, «den hellige Seiriols øy»; tidligere kalt Priestholm), øya som ligger i den nordøstre enden av Menai-stredet mellom Anglesey og fastlandet.

Helig fikk sitt område ødelagt av en stor oversvømmelsen av Irskesjøen på nordkysten av Wales, som dannet landet som nå er kjent som Lavan Sands (Traeth Lafan) og Beaumaris-bukten mellom Great Orme’s Head og Menai-stredet. Etter denne store katastrofen ble de «helgener» (det vil si munker) i Bangor i Maelor eller Bangor Is Coed, nå Bangor-on-Dee i Flintshire nær grensen til England. Senere flyttet noen av dem til den hellige Cadfans (ca 530-ca 590) Cor (= klosterskole, plur: Corau) på øya Bardsey (wal: Ynys Enlli) utenfor halvøya Llŷn i Carnarvonshire, nå i det moderne grevskapet Gwynedd. Senere grunnla de ulike kirker i flere deler av det nordlige Wales.

De sene Iolo-manuskriptene oppgir følgende navn på de tolv sønnene av Helig ap Glannog av Tyno Helig, som levde i regjeringstiden til kong Rhun ap Maelgwn av Gwynedd (549-86), det vil si midt på 500-tallet: De hellige 1. Gwyar, 2. Celynin, 3. Euryn, 4. Gwynin, 5. Boda, 6. Bodfan, 7. Bedwas, 8. Brendav, 9. Rychwyn, 10. Brothen, 11. Elgyvarch, 12. Peris

Gwynin er skytshelgen for to kirker i Carnarvonshire, Llandygwynin (Llandegwynnin, Llandegwning), som lå under Llaniestyn, og Dwygyfylchi («de to passene ved siden av hverandre»), som er bevart som navn på sognet og en landsby, mens Penmaenmawr er navnet på den nærliggende byen. Hans fest står ikke i noen av de walisiske kalenderne, men det oppgis at den ble feiret den 31. desember i det førstnevnte sognet og den 31. januar i den andre.

I The Penmaenmawr Survey, skrevet av Sir John Wynn av Gwydir (d. 1626), hevdes det: «Beda (Boda) og Gwynn (Gwynin) var begge «helgener» (det vil si munker) i Dwygyfylchi, og de ligger gravlagt i et lite kapell som er bygd til vestenden av kirken». Dette betyr at kirken var vigslet til de to brødrene Boda og Gwynin. Det finnes ikke lenger noen spor av dette kapellet.

Den Wynnin som har gitt navn til Kilwinning i Cunningham og St Winning’s Well der, og til Caerwinning i Dairy, «ble født i den skotske provinsen» og hans legende finnes i Aberdeen-breviaret den 21. januar.

Kilder: Baring-Gould (5), Enwogion Cymru - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. mai 2015

av Per Einar Odden publisert 18.05.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04