Den hellige Neffai ap Brychan (4/500-t)

Den hellige Neffai (Neffei) levde på 400- eller 500-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Ifølge Bonedd y Saint var han og hans to hellige brødre Pasgen og Pabiali angivelig kongens sønner med sin tredje hustru, den spanske Proistri. Alle de tre brødrene skal ha dratt til Spania, hvor de ble helgener (det vil si munker) og fyrster. Men avstanden til Spania gjør denne historien lite troverdig.

Neffai nevnes ikke i Cognatio de Brychan eller i Llewelyns manuskript. Høyst sannsynlig er det snakk om en feillesning av Dettu eller Dedyu (Dedyn eller Neubedd) fra Cognatio, en sønn av den hellige Cledwyn, sønn av Brychan. Herolden fra Breconshire, Hugh Thomas (d. 1741), gjør ham som Nevith en sønn av Gydwyn, og legger til at han «var konge av Brecknock og hadde en sønn ved navn Tudor (...) han dro sammen med Pasgen, som var sønn av St. Dingad, og Pabiel eller Pabien til Spania hvor de alle ble helgener». Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (7), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59