Den hellige Pasgen ap Brychan (4/500-t)

Den hellige Pasgen levde på 400- eller 500-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Ifølge Bonedd y Saint var han og hans to hellige brødre Neffai og Pabiali angivelig kongens sønner med sin tredje hustru, den spanske Proistri. Alle de tre brødrene skal ha dratt til Spania, hvor de ble helgener (det vil si munker) og fyrster, og Pasgen skal ha blitt biskop. Men avstanden til Spania gjør denne historien lite troverdig.

I den vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan står han som en sønn av Brychan, men ifølge den domitianske versjonen og Brychan-listen i Jesus College MS 20 var han sønn av den hellige Dingad fra Llandovery, som var sønn av Brychan. De sene Brychan-listene gjør ham igjen til sønn av Brychan.

Tidligere eksisterte det en stein på kirkegården i Towyn i Merionethshire som hadde en inskripsjon som ganske enkelt besto av navnet Pascent, uten noen videre forklaring, og denne har vært antatt å være et monument til hans minne, ettersom han hadde søstre (eller tanter), Cerdych og Gwenddydd (Gwawrddydd), som var forbundet med dette stedet. Pasgen er imidlertid et temmelig vanlig navn i tidlig walisisk historie, den walisiske formen av det latinske Pascentius. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (7), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59