Den hellige Selevan av Cornwall (500-t)

Minnedag: 25. juni

Den hellige Selevan (Selyv, Selyf, Selyr, Levan) var trolig en walisisk eller kornisk helgen på 500-tallet og er skytshelgen for landsbyen St. Levan i Cornwall. Han kan være den samme Selevan eller Selomon (den hellige kong Solomon III, d. 874) som æres samme dag i det søndre Bretagne, selv om legendene plasserer dem i tid 3-400 år fra hverandre.

Selevan skal ha vært prins av Dumnonia, et kongerike som omfattet Cornwall, Devon og det meste av Somerset. I likhet med sin bror, den hellige Justus, skal han ha valgt et kirkelig liv. Opprinnelig slo han seg ned som eremitt i Bodellan, men flyttet snart til der hvor St. Levan nå ligger. Folket i området kalte ham Levan.

Selevan spiste ikke annet enn en fisk hver dag og nektet å faste selv på sabbaten. Det er bevart en kilde og et kapell på klippen ved St. Levan som man mener er hans eneboerhytte, begge i ruin tilstand. En benkegavl der, utskåret med to fisker, bevarer minnet om da han en gang fisket fra klippene og fant to brasmer på samme krok. Han fjernet dem begge og kastet dem tilbake i sjøen. Men igjen bet de begge på samme krok, og han kastet dem ut igjen. Da det samme skjedde for tredje gang, tok Selevan dem med seg hjem, hvor han fant sin søster, den hellige Breage, som hadde kommet for å besøke ham sammen med sine to barn. Levan kokte brasmene og serverte dem, men de uheldige barna lot være å fjerne beina og begge fikk middagen i vrangstrupen (both choked on their dinner). Og fisken har siden vær kjent som chuck-cheels eller«choke-childs».

Det heter at en gang Selevan dro ut for å fiske på en søndag, ble han irettesatt av en kvinne ved navn Johanna som var ute og arbeidet i sin urtehage. Selevan svarte kjapt at fisking ikke var noe verre enn hagearbeid. Kvinnen insisterte på at han tok feil, og det oppsto en krangel mellom dem, Til slutt kalte Selevan kvinnen for en tosk og erklærte at i fremtiden skulle ethvert barn i sognet som ble kalt Johanna, finne at hun var like tåpelig som hennes navnesøster. Derfor har det aldri siden blitt født noen barn ved navn Johanna i St. Levan.

Ingen dato for hans fest står i den korniske kirkekalenderen, men hans minnedag oppgis til 25. juni (8. juni nevnes også). Men i Bretagne feires en hellig kong Selyf av Cornwall, som omtales som Selevans onkel og ofte blandes sammen med Selevan, den 14. oktober.

av Webmaster publisert 26.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52