Andre dokumenter fra Den hellige Stol

I denne dokumentkategorien finner du dokumenter fra organer i den romerske kurie som ikke bærer Pavens signatur, men som er sendt ut under et gitt pontifikat. Det dreier seg for det meste om dokumenter (erklæringer, instruksjoner) fra Vatikanets forskjellige kongregasjoner, råd og kommisjoner, men kan også dreie seg om viktige taler holdt eller brev skrevet av kuriekardinaler og andre, når disse talene representerer en viktig klargjøring av et kirkelig utspill eller dokument..


no.gifRundskriv til biskopene vedrørende brødet og vinen til Eukaristien (15. juni 2017)
Oversatt av mgr Torbjørn Olsen

no.gifVatikanets bestemmelser om de eukaristiske elementer mht. cøliaki og alkoholisme (19. juni 1995 og 24. juli 2003)
Oversatt av mgr Torbjørn Olsen

av Mats Tande publisert 18.07.2017, sist endret 18.07.2017 - 11:14