Ireneusz Zielinski prestevies 5. april

På lørdag i påskeuken, den 5. april kl. 12.00, prestevies diakon Ireneusz ("Irek") Zielinski (28) i St. Olavs domkirke i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. Den nye presten har gjennomført sine teologiske studier ved presteseminaret i erkebispedømmet Gdansk i Polen. Han er født i Grudziadz 100 km. sør for Gdansk, og kom til Norge i 1989. Han har i februar 1997 avsluttet sine studier med magistergrad i liturgi fra det teologiske akademi i Warszawa, med en oppgave om den katolske kirkes Olavs-liturgi.

Den nye presten vil feire sin første messe i St. Olavs Domkirke på den påfølgende søndag (6. april) kl. 11.00. Den neste søndagen, den 13. april, vil han feire sin første messe på polsk kl. 13.00 i samme kirke.

av Webmaster publisert 10.03.1997, sist endret 10.03.1997 - 00:25