Utnevnelser til St. Magnus' menighet i Lillestrøm

Etter eget ønske slutter Kari-Mette Eidem som menighetsleder for St. Magnus' menighet i Lillestrøm den 1. september 1997. Hun skal overta en ny oppgave i Caritas Norge. Samtidig blir fransiskanerne fritatt fra sine forpliktelser i menigheten. Maristkommuniteten i Stavanger, p. Jacob Boekema S.M., p. Rory Mulligan S.M. og p. Erik Ruud S.M., flytter inn i prestegården i Lillestrøm (Bjørnsons gate 2). P. Ruud og Mulligan danner et pastoralteam og deler den ene prestestillingen i menigheten, med p. Erik Ruud som moderator.

av Webmaster publisert 05.06.1997, sist endret 05.06.1997 - 10:41