Invitasjon til olsok i 1998 i Trondheim


Til alle katolske menigheter i Norge

Fra biskop Georg Müller 12. mai 1998


Olsokkomiteen i Trondheim katolske stift ønsker velkommen til olsokfeiring i Trondheim i 1998. Olsokfeiringen er med på å videreføre pilgrimstradisjonen i Kirken.

En pilgrimsferd er med å synliggjøre en dimensjonen i vårt liv, preget av bønn og tillit til Gud. Kirken selv og hver troendes liv, er en vandring mot frelsen i Vår Faders hus.

Erfaringene gjort på en pilgrimsferd kan umiddelbart overføres til livet ellers, de gir en nøkkel til forståelse av livet med sine skyggesider og sine lyse sider. Folk kom til Nidaros til Hellig Olavs grav, på grunn av de undergjerninger som var beskrevet å ha funnet sted ved helgenkongens grav. Sentrum for en valfart er Jesus Kristus, Han ledsager oss i troen på pilgrimsveien. Det pilgimene søker er åndelig styrke, støtte og fornyelse gjennom å reise til et hellig sted, få del i sakramenetene.

Pilgrimstradisjonen er rotfestet i folkekulturen og forsvant ikke helt ved reformasjonen. De siste årene har vist at det er mange eksempler på folks ønske om å ta opp igjen disse tradisjonene. I Trondheim er det etablert en tradisjon på å samarbeide om en økumenisk gudstjeneste Olavsfestdagen, i 1997 samlet denne gudstjenesten ca 5000 deltagere på Vestfrontplassen ved Nidarosdomen. En økumenisk gudstjeneste på olsokdagen er også i år med på programmet. I år arrangeres i tillegg et økumenisk seminar med tema "Rettferdiggjørelse", med utgangspunkt i felleserklæringen som er utarbeidet av Det Pavelige Råd for kristen enhet og Det Lutherske Verdensforbund. Dette seminaret vil ha innledere fra Den katolske kirke, Den norske kirke og Den lutherske frikirke.

Hovedtyngden av programmet for Olsokfeiringen vil foregå i Trondheim i St. Olav kirke og menighet. Det vil bli tilbedelse av Alterets Hellige Sakrament i St. Olav kirke, tilbud om skriftemål, tidebønner og gudtjenester. Høydepunktet vil være messen i Nidarosdomen olsokdagen kl. 08:00. Informasjonssentret/bokhandelen har en sentral funskjon for alle tilreisende under olsok, og for de frivillige medarbeiderne.

En viktig del av olsokfeiringen er valfarten til Stiklestad med prosesjon fra Teglverket i Verdal til St. Olavs kapell med messe der. Valfarten foregår på søndag 26. juli 1998.

Programmet har i år en varighet på 4 dager, og starter søndag 26. juli med valfart til Stiklestad.

Alle ønskes hjertelig velkommen til Trondheim og olsokfeiring i 1998.

Trondheim den 12. mai 1998

+ Georg Müller
biskop

Torstein Hegvold
leder av olsokkomiteen

av Webmaster publisert 05.01.2010, sist endret 05.01.2010 - 20:24