Carlo Borromeo Le Hong Phuc diakonvies, Frode Eikenes prestevies i august

Den vietnamesiske presteseminarist Carlo Borromeo Le Hong Phuc skal diakonvies av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. i St. Olav katolske domkirke i Oslo den 22. august. Samme dag skal diakon Frode Eikenes prestevies.

Le Hong Phuc ble født i 1971 i Nha Trang i Vietnam. Han studerer teologi ved Westminsters presteseminar Allen Hall i London.

Frode Eikenes ble født i 1969 i Arendal. Han ble diakonviet der den 16. august 1997.

av Webmaster publisert 18.05.1998, sist endret 18.05.1998 - 15:06