Presteskifte i Trondheim

Den 14. juni blir det presteskifte i St. Olav menighet i Trondheim. Pastor Torbjørn Olsen, som til nå har vært sogneadministrator, blir avløst av pater Morten Person OP, som utnevnes til sogneadministrator for ett år med mulighet for forlengelse/utnevnelse til sogneprest. Pastor Olsen drar tilbake til Bodø, der han har hatt permisjon fra stillingen som sogneprest. Pater Person har de siste to-tre år vært kapellan i Bodø, og har fungert som sogneprest den tid Olsen har vært i Trondheim.

Søndagsbladet, Trondheim, 31. mai 1998

av Webmaster publisert 31.05.1998, sist endret 31.05.1998 - 19:31