Retten til arbeid en menneskerett

Vatikanstaden (KAP) - Retten til arbeid er også i globaliseringens tidsalder en av menneskets elementære rettigheter, sa Pave Johannes Paul II i helgen i en tale til deltagerne på en menneskerettighetskongress som avholdes i Vatikanet for tiden. Den nye globale økonomiske verdensordning bå baseres på enkeltmenneskets menneskeverd, særlig på retten til arbeide og beskyttelsen av arbeidstakerne. Paven krevde en forsterket årvåkenhet for å beskytte de sosiale og økonomiske menneskerettigheter. Disse tilhører de almene menneskerettigheter, og gjelder uavkortet. Ethvert forsøk på å undergrave den rettslige sikring av disse rettigheter, må tilbakevises, formante Paven. Stat, politikk og arbeidsgiver er ansvarlige for at utøvelsen av disse rettigheter garanteres.

av Webmaster publisert 06.07.1998, sist endret 06.07.1998 - 21:08