Religionsfriheten innskrenkes

Bonn (Kathpress) - Regjeringen i Usbekistan har med en ny lov innskrenket religionsfriheten i sterk grad. Restriksjonene begrunnes med hensynet til «den nasjonale sikkerhet, lov og orden, livet, god moral, helse, og medmenneskers frihet.» Ifølge det russiske nyhetsbyrå INTERFAX, som har snakket med et usbekiske parlamentsedlem, blir alle politiske partier og politiske grupperinger som er knyttet til en religion, forbudt. Med den nye loven blir det ikke lenger mulig å misbruke religionen «til å bedrive en statsfiendtlig og lovstridig propaganda, å så fiendskap mellom religiøse grupper, og spre beskyldninger som skader den indre stabilitet», sa parlamentsmedlemmet Sergaj Zinin. Støtretningen i den nye loven er de fundamentalistiske islamistiske grupperinger som støttes særlig fra Saudi-Arabia og Iran.

av Webmaster publisert 07.07.1998, sist endret 07.07.1998 - 20:46