Paven invitert til besøk

Vatikanet/Bukarest (Kathpress) - Den rumenske ministerpresident Radu Vasile har invitert pave Johannes Paul II til et besøk til sitt land i mai 1999. Invitasjonen ble overbragt under en privataudiens med Paven i går.

Overfor det rumenske nyhetsbyrået «Rompres» ytret Vasile på mandag at han hadde håpet å kunne medbringe et skriv til Roma som var undertegnet av den ortodokse patriark Teoctist I, men at han så langt kun hadde fått patriarkens muntlige tilsagn. Senere sa en talsmann for den ortodokse kirke at patriarkatet muligens kommer til å overbringe Paven en egen invitasjon, i forbindelse med patriarkens Italia-besøk i månedsskiftet august-september.

Tidligere har det rumenske ortodokse patriarkat gjentatte ganger avvist tanken om et pavebesøk, på grunn av striden mellom den ortodokse kirke og den katolske kirke om kirkelig eiendom. Under kommunisttiden ble den katolske kirke av bysantinsk ritus tvangsinnlemmet i den ortodokse, og slik mistet den alle sine kirkebygg. Nå etter kommunismens fall er denne kirke igjen legalisert, og ønsker sine kirker tilbake.

av Webmaster publisert 08.07.1998, sist endret 08.07.1998 - 12:32