Kommunistpartiet begrenser religionsfriheten ytterligere

Hanoi (CWNews.com) - Vietnams kommunistparti utsendte i dag (8. juni) nye direktiver med planer om hvordan det skal slås ned på såkalte ulovlige religiøse aktiviteter og ytterligere regulere den lovlige religionsutøvelse. Direktivet ble offentliggjort i den offisielle partiavisen «Nhan Dan», og forordnet at partiets lokale ledere skulle sørge for å «undervise» troende om kommunistiske idealer og retningslinjer om religion. «Bygg og styrk sterke particeller for å styrke partiets lederskap i de økonomiske, kulturelle, sosiale, sikkerhetsmessige og forsvarsmessige oppgaver i de områder der de troende bor», heter det. Forordningen ble godkjent på et politbyråmøte i juni.

Bland de ulovlige religiøse aktiviteter som ramses opp, er illegal organisering av religiøse aktiviteter; trykking, import, eksport og spredning av religiøse bøker; overdreven offentlig støtte til bygging eller reparasjon av gudstjenestelokaler. «Det er noen mennesker som bruker gudstjenestelokaler til overtroiske aktiviteter», heter det i forordningen. «Det foregår illegal religionsforkynnelse, og virksomhet som bruker religionen for å skade landet og nasjonens interesser». En nærmere beskrivelse av denne virksomheten ble ikke gitt.

Politbyråets forordning opplyste også at regjeringen vil utarbeide en ny religionslov. «Regjeringen vi gi reguleringer og detaljerte retningslinjer for religiøse ordners og gruppers virksomhet, deres pengeinnsamlinger og finansoperasjoner, humanitære aktiviteter, ... bygging og reparasjon av gudstjenestesteder, religiøs trening og annen virksomhet.»

av Webmaster publisert 08.07.1998, sist endret 08.07.1998 - 23:28