Kardinal Ratzinger sier at han er blitt mistolket

Bonn (Kathpress) - Prefekten for Vatikanets Kongregasjon for Troslæren, kardinal Joseph Ratzinger, har fremhevet den grunnleggende konsensus mellom katolikker og lutheranere om rettferdiggjørelseslæren. Kardinalen imøtegikk således meldingene om en påstått uenighet mellom Troskongregasjonen og Det pavelige Råd for fremme av kristen enhet i vurderingen av Felleserklæringen mellom Den katolske kirke og Det lutherske Verdensforbund om rettferdiggjørelseslæren. I et leserbrev publisert i «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) på tirsdag (14. juli), forsvarte Ratzinger Vatikanets stillingtagen til dokumentet. «Denne erklæringen er helt entydig: Det består overensstemmelse i 'grunnspørsmålene om rettferdiggjørelseslæren'», skriver kuriekardinalen

Etter at Det lutherske Verdensforbuns i midten av juni hadde gitt sin tilslutning til Felleserklæringen, presenterte Vatikanet den 25. juni sitt offisielle svar på denne teksten som var blir utarbeidet av de to parter. Der heter det at det i forståelsen av rettferdiggjørelseslæren foreligger «en høy grad av enighet», men at ikke alle forskjeller var blitt fullstendig ryddet av veien. Svaret hadde utløst kritikk både fra katolsk og luthersk hold. Det ble advart mot økumenisk sammenbruss, og det ble betvilt at det ville la seg realisere at Felleserklæringen kunne høytidelig undertegnes til høsten.

«Bakvaskelseskampanje»

Ratzinger skriver i leserbrevet om en «bakvaskelseskampanje» mot seg selv, som «uten hensyn til sannheten» i lengre tid hevder at det er motsetninger mellom hans tidligere vitenskapelige arbeid, og hans standpunkter i dag. Slik hadde FAZ i forrige uke sirkulert en nyhet om ham som «er den glatte løgn». Det er ikke sant at det ved rettferdiggjørelseskonsensen har oppstått en avstemmingsbommert («Abstimmungspanne») mellom Enhetsrådet og Troskongregasjonen som i siste øyeblikk har torpedert samstemmigheten med Det lutherske Verdensforbund. Heller ikke er det sant at det var han, Ratzinger, som kjørte den store sak i grøften («der die grose Sache zum Scheitern gebracht hat»). Han anså at han selv tvert i mot hadde bidratt i vesentlig grad til en avklaring av spørsmålet om de gamle lærefordømmelser treffer i dag.

«Samstemmigheten ikke trukket tilbake»

Kuriekardinalen sier at det er beklagelig at «en fullstendig ensidig lesemåte» har fått gjennomslag i den offentlige mening om Vatikanets stillingtagen. Den annen del av den romerske erklæring, som presiserer de spørsmål som dialogen trenger å beskjeftige seg med, har en verdi som ikke er blitt tatt på alvor.

Felleserklæringen mellom katolikker og lutheranere erklærer at det i enkelte spørsmål trenges mere dialog. Det er intet enn dette som teksten fra Enhetsrådet og Troskongregasjonen går inn på, «noe nøyere». Ratzinger avviser på det mest bestemte at dette skulle kunne betraktes som en tilbaketrekking av den nettopp klart uttrykte overensstemmelse om grunnspørsmålene. Vatikanets tekst anerkjenner uttrykkelig den store anstrengelse som Det lutherske Verdensforbund har gjort for å nå frem til en konsens.

For Ratzinger er det særlig viktig at rettferdiggjørelseslæren uttrykkes språklig mer forståelig for vår tid. Det må slik bli tydelig at rettferdiggjørelseslæren er helt sentral for den kristne eksistens og som svar på menneskets grunnleggende selverkjennelse. Kardinalen viser til at Enhetsrådet og Troskongregasjonen fra første stund av har samarbeidet tett. Den endelige redaksjon av den tekst som kardinal Edward Cassidy la frem, er utarbeidet av begge kurieorganer i felleskap og i fullstendig samstemmighet.

KATHPRESS/Ausland/Vatikan/Ökumene/Ratzinger/Rechtfertigungslehre

av Webmaster publisert 15.07.1998, sist endret 15.07.1998 - 09:35