Tallet på voksendåp øker

Paris (KI/KAP) - Over hele Europa øker antallet voksendåp i Den katolske Kirke, og sterkest er denne trenden i det sekulariserte Frankrike. Den franske erfaringen med "Voksenkatekumenat" (forberedelsen av voksne til dåpen og "innøving i troen") står i sentrum for det 17. europeiske møtet for voksenkatekumenatet i Paris. På møtet deltar eksperter fra 14 land. Fredag møtte de erkebiskopen av Paris, kardinal Jean-Marie Lustiger.

Den ansvarlige for voksenkatekumenatet i Frankrike, biskop Albert Rouet av Poitiers, og andre eksperter fremlegger de franske erfaringene på det europeiske møtet. I det i stor utstrekning sekulariserte samfunnet i Frankrike ble det nødvendig å utvikle en egen form for voksenkatekumenat på grunn av det stadig voksende tallet på voksne som ønsket å bli døpt. Katekumenene kommer enten fra miljøer som har vært avkristnet i flere generasjoner eller fra de mange blandete familiene hvor en av foreldrene har muslimsk bakgrunn fra Nord-Afrika.

Biskop Rouet understreker at tilstrømmingen av voksne katekumener i menighetene og i kirken som helhet fører til mange forandringer. Katekumenene bringer ofte med seg "ubrukte" og forfriskende bidrag til trosspørsmål og det kirkelige liv.

Ekspertene fra de forskjellige europeiske landene fikk anledning til å delta i liturgisk feiring sammen med katekumenene i bispedømmene Île-de- France i Paris, Meaux, Saint-Denis og Nanterre. I tilknytning til dette ble de lokale erfaringene diskutert med bispedømmenes katekumenatsgrupper.

Kathpress 14. mai 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.05.1999, sist endret 18.05.1999 - 11:27