Europaparlament-komité mot eutanasi

Europaparlamentets komité for medisinske, sosiale og familiespørsmål har fremlagt en rapport hvor det heter at legalisering av eutanasi, et ønske som fremmes av mange europeiske organisasjoner under slagordet "rett til å dø", er et upassende svar på alvorlig syke og døende menneskers angst og uro. Rapporten gikk imot legalisering av aktiv dødshjelp og pekte på misbruk som har funnet sted i Nederland. Isteden ber komiteen om at det legges større vekt på smertebehandling og støtte til de syke og deres pårørende. Samtidig kritiseres meningsløs behandling som forårsaker unødvendig smerte, og de europeiske landene oppfordres til å anerkjenne pasienters og pårørendes rettigheter.

Rapporten er et resultat langvarig diskusjon og av en høring blant etiske og medisinske eksperter som fant sted i Paris den 11. januar. Europaparlamentet vil behandle rapporten i slutten av juni.

ZENIT News Agency (Nyheten er forkortet)

av Webmaster publisert 02.06.1999, sist endret 02.06.1999 - 00:23