Ønsker gjenoppliving av valfarter

Vatikanet (KI/KAP) - Vatikanet går inn for en gjenoppliving av valfartstradisjonene. Hellige steder vil være et tegn på motstand mot pseudo-spirituelle bevegelser som for eksempel New Age, heter det i et dokument som er utgitt av Det pavelige Migrantrådet. New Age har som mål den enkeltes frelse, mens på de hellige kristne stedene står Gud i sentrum ved siden av nødvendigheten av å åpne seg for sin egen helliggjøring.

Hellige steder vil være fremragende steder for fordypning i troen. De tilbyr muligheten til forsoning med Gud, med seg selv og medmenneskene, heter det i det 30-siders dokumentet "Hellige steder. Erindring, nærvær og profeti om den levende Gud". Men det forutsetter at valfartsvesenet ikke konsentrerer seg om "uvesentligheter", men setter botens sakrament og eukaristien og forkynnelsen av Guds ord i sentrum. Derfor må det utvikles en "passende katekese" i helligdommene, krever de ansvarlige i Vatikanet.

Valfartssteder kunne også åpne horisonten for den økumeniske og interreligiøse dialogen, heter det i dokumentet. Men dette må ikke føre til en synkretisme, til en blanding av troselementer fra forskjellige religioner. Den kristne helligdommen er og blir i første rekke et sted for møtet med Jesus Kristus gjennom hans ord og sakrament. Gjennom omtenksom pastoral ledsagelse av skolerte sjelesørgere kunne valfartssteder bli spesielle steder for opplæring i etiske verdier, særlig retteferdighet, solidaritet, fred og forsvar av troen.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 02.06.1999, sist endret 02.06.1999 - 11:39