Kirkelig statistikk offentliggjort

Vatikanet (KI/VIS) - Pave Johannes Paul IIs åttende besøk til hjemlandet Polen, hans 87 reise utenfor Italia, finner sted fra 5. til 17. juni. I den forbindelse har det blitt offentliggjort en kirkelig statistikk for landet. Den er hentet fra Kirkens siste statistiske årbok og er ajour pr 31. desember 1997.

Polen har 38,6 millioner innbyggere. Av dem er 36,8 millioner eller 95,4% katolikker. Landet er oppdelt i 43 kirkelige distrikter (bispedømmer og tilsvarende), 9.723 sogn og 800 pastorale sentre av andre typer. Det finnes 120 biskoper (pr 30. april 1999), 26.435 prester og 26.963 ordensfolk. Det er 925 lege medlemmer av sekularinstitutt, 11.413 kateketer, 670 som studerer på mindre seminarer og 6.762 under utdannelse på større seminarer.

Totalt 242.309 elever går på de 668 katolske studiesentrene fra barnehager til universiteter. Det finnes også andre sentre som eies av Kirken og drevet av kirkelige ansatte eller ordensfolk: 60 hospitaler, 51 klinikker, 165 hjem for eldre eller uføre, 222 barnehjem og andre barneinstitusjoner, 1.650 familierådgivningskontorer og andre sentre for beskyttelse av livet i tillegg til 82 sentre for spesialutdannelse.

Vatican Information Service 28. mai 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.06.1999, sist endret 03.06.1999 - 12:42