Patriark Alexej II mot pavebesøk i Moskva

München/Moskva (KI/KAP) - Patriark Alexej II av Moskva ser nå ingen mulighet for et besøk av pave Johannes Paul II i Russland. Hinderet er situasjonen i Vest-Ukraina, "hvor vi blir fratatt russisk-ortodokse kirker", sier patriarken i et intervju med magasinet "Focus" i München. Troende er blitt fordrevet fra kirkene, selv om Det annet Vatikankonsil betegnet de ortodokse kirkene som Søsterkirker. "Fordrivelsene foregår dessverre fortsatt", erklærte Alexej II.

Dessuten er det umulig å overvinne den 1000-årige splittelsen mellom østkirken og Den katolske kirke på ett år. Patriarken avslutter: "Dessverre er det i øyeblikket en sterk stemning mot økumenikken i vår kirke".

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 08.06.1999, sist endret 08.06.1999 - 14:59