Rådet for Kristen Enhet mot feiltolkning av rettferdiggjørelsesdokumentet

Vatikanet har gått ut mot feiltolkninger av den katolsk-lutherske felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren. I et kommuniké fra Rådet for fremme av Kristen Enhet den 22. juni 1999 påpekes det blant annet at denne erklæringen og de tilleggsdokumenter som ble offentliggjort i den senere tid ikke innebærer at det er «skjedd noen fornektelse av fortiden, men snarere ett felles steg fremover mot en forståelse av Kristi frelses mysterium - muliggjort ved et klima av gjensidig tillit, og som innbyr til en fortsettelse i den samme ånd på den vei man har lagt ut på». Kommunikéet består i det vesentligste av sitater og sammendrag fra Felleserklæringen og dets såkalte Anneks, og går blant annet inn på spørsmålet om man kan kalle mennesket «samtidig rettferdiggjort og synder», og hva det teologiske faguttrykk «konkupisens» innebærer.

av Webmaster publisert 23.06.1999, sist endret 23.06.1999 - 11:22