Paven innvier moderne Mariahelligdom ved Roma

Roma (KI/KAP/VIS) - Pave Johannes Paul II vigslet søndag den største moderne Mariakirken i Roma. Ved den høytidelige messen i den nye pilegrimskirken Madonna del Divina Amore (Madonna av den guddommelige kjærlighet) sør for Roma deltok flere tusen mennesker. Bakgrunnen for kirkebygget er et løfte fra romerske borgere under annen verdenskrig.

I 1944 sto de allierte klar til å rette sitt avgjørende angrep mot det tyskokkuperte Roma. Den 4 juni, foran bildet av Madonna av Guddommelig kjærlighet som var fraktet til kirken St. Ignatius, ba romerne om at Roma måtte bli spart for de alliertes bomber. De lovte Maria å forbedre sin moralske oppførsel, å bygge en ny helligdom for Den guddommelige Kjærlighet og å gjennomføre et veldedig prosjekt i Castel di Leva.

Samme dag, bare litt over en time etter at løftene var avlagt, trakk de tyske soldatene seg tilbake fra den italienske hovedstaden uten å yte motstand, og de allierte troppene marsjerte inn i det hovedsakelige uskadde Roma og ble hilst velkommen av de jublende innbyggerne.

Planleggingen og byggingen av den lovede kirken trakk imidlertid ut i flere tiår. Fremfor alt takket være den nåværende paven ble imidlertid bygget ferdig i god tid før jubileumsåret 2000. Paven påpekte at også det veldedige prosjektet, et gamlehjem like i nærheten, er i ferd med å fullføres.

Etter pavens vilje skal den nye kirken i Det hellige år ved siden av de klassiske valfartskirkene i Roma være et av hovedmålene for troende fra hele verden. I en tale etter innvielsesmessen sa pave Johannes Paul II at han håper at det nye bygget vil bidra til en fordypning av Mariafromheten i Roma, i Italia og i hele verden.

Kirken ligger sør for Roma ved Via Ardeatina. Arkitekten, Luigi Leoni, sier at den diskret skal føye seg inn i det åpne landskapet sør for Roma, derfor ble deler av bygningskroppen lagt under jorden. I interiøret dominerer farget glass og lys. Til sammen er det 1.600 m² glass, den fremherskende fargen er blå, som er Marias tradisjonelle farge.

Kathpress og Vatican Information Service 4. juli 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 05.07.1999, sist endret 05.07.1999 - 21:15