Posthum kritikk av Roma fra kardinal Hume

London (KI/CWN) - I et videobudskap til amerikanske katolske biskoper, som ble offentliggjort først etter hans død, kritiserer kardinal Basil Hume tjenestemenn i Vatikanet for deres innblanding i livet til lokale bispedømmer, og oppfordret til en mer demokratisk holdning til beslutningsprosessen i Kirken.

Kardinal Hume sa at noen budskap fra Vatikanet hadde fått ham til å føle seg som «en uskikkelig skolegutt som ble tatt for å ha gjort noe uakseptabelt». Han protesterte mot at disse budskapene noen ganger var undertegnet av lavere tjenestemenn i Vatikanet, som ikke skulle hatt myndighet til å utstede ordrer til bispedømmebiskoper. Han sa at mange biskoper er ulykkelige over «formen og tonen i noen brev fra kuriens kontorer».

Kardinal Humes liste over klager mot Vatikanet inkluderer utnevnelsen av middelmådige biskoper, mangelen på konsultasjoner med bispedømmebiskopene før avgjørelser ble fattet og det han sa på som hardhendte svar til noen dissiderende teologer.

Kardinalens kritikk av Vatikanets politikk var på videoen som ble presentert for de amerikanske biskopene på deres møte i Phoenix, Arizona i juni. Kardinal Hume hadde opprinnelig planlagt å være til stede på møtet og holde åpningstalen, men han fikk foretatt opptaket da det ble klart at hans sviktende helse hindret ham i å reise. Han døde av kreft den 17. juni.

Catholic World News 5. juli 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 22.07.1999, sist endret 22.07.1999 - 11:09