Katolske kosovarer beklager 300 dødsofre

München/Pristina (KI/KAP) - Den kosovo-albanske fransiskanerpateren Ambroz Ukaj anslår at mer enn 300 albanere av katolsk tro er drept under krigen i Kosovo av serbiske militsmenn og enheter fra spesialpolitiet. Det er særlig byene Djakovica og Pec som er rammet, sa Ukaj i München.

I følge Ukaj forlot bare to av de nesten førti prestene Kosovo under krigen. Ukaj er superior for fransiskanerklosteret i Djakovica. 2/3 av de 12.000 katolikkene i byen ble fordrevet og vender nå bare langsomt tilbake. For å forberede de utbrente husene til vinteren er det desperat behov for byggematerialer.

Til tross for de grusomme ugjerningene mener p. Ukaj at det er mulig med en forsoning mellom tilhengerne av forskjellige religioner og konfesjoner. Uoverstigelige spenninger finnes det bare på det politiske området. Samarbeid mellom katolikker, muslimer og ortodokse i gjenoppbyggingsarbeidet kan bidra til å bygge ned disse spenningene.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 28.07.1999, sist endret 28.07.1999 - 11:13