Erkebiskop forlanger sannheten om de "forsvunne"

Santiago de Chile (KI/KAP) - Erkebiskopen av Santiago de Chile, Francisco Javier Errazuriz Ossa, forlanger "sannheten om de forsvunne" fra militærdiktaturtiden. Uten kjennskap til sannheten i disse sakene er en forsoning ikke mulig i det chilenske samfunnet, understreker Errazuriz Ossa overfor det sveitsiske katolske nyhetsbyrået KIPA/APIC. Under Pinochet-regimet forsvant mellom 1973 og 1990 mange regimekritikere. De militære har hittil nektet å ta på seg ansvaret for forsvinningene, og de holder også alle informasjoner tilbake.

Det må skapes "et forsoningens klima, en gjensidig tilnærming og åpenhet" i Chile, understreket erkebiskopen av Santiago. Det gjelder ikke bare for familiene til ofrene for Pinochet-regimet, men særlig for de militære. For at de rammede familiene skal kunne tilgi de ansvarlige, vil til en offentliggjøring av sannheten om de "forsvunne" fra tiden med militærdiktatur være nødvendig, men også oppklaring av alle andre begåtte forbrytelser. De skyldige for torturen, mordene og "forsvinningene" må bekjenne sine feil og selv be om tilgivelse, sier erkebiskop Errazuriz Ossa.

Også den chilenske presidenten Eduardo Frei rettet en appell til de militære og oppfordret dem til å "bli bevisst de følgene som deres taushet fører til". I det chilenske parlamentet blir det diskutert en mulig aktiv handling angående de forsvunne. Justismyndighetene planlegger nye undersøkelser.

General Pinochet ble i oktober i fjor arrestert under et sykehusopphold i London, fordi Spania hadde sendt en utleveringsbegjæring. Den endelige beslutningen om hans utlevering er ennå ikke truffet. Pinochet blir anklaget for en massiv krenkelse av menneskerettighetene og folkemord.

Kathpress 29. juli 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 04.08.1999, sist endret 04.08.1999 - 08:40