100.000 unge fra hele Europa i Santiago de Compostela

Madrid (KI/KAP) - I den nordspanske valfartsbyen Santiago de Compostela begynte sist onsdag den europeiske ungdomsvalfarten. 100.000 unge fra 30 land er til stede, vesentlig flere enn opprinnelig ventet. Til tross for den ekstreme sommerheten var tusenvis av dem gått til fots i flere uker mot det gamle pilegrimsmålet. Erkebiskopen av Santiago de Compostela, Julian Barrio Barrio, hilste ungdommene fra alle deler av Europa velkommen på den berømte Plaza del Obradoiro.

Som det tredje forberedelsesåret til det store jubileet 2000 i hele den katolske verdenskirken, står ungdomsvalfarten i Gud Faderens tegn. Torsdag ble det holdt «katekeser» for de unge av blant andre erkebiskop Franc Rode av Ljubljana, biskop Walter Mixa av Eichstätt, den rumenske gresk-katolske biskop Virgil Bercea av Oradea mare og den portugisiske biskop Antonio B. Marcelino av Aveiro.

Spørsmålet om kristendommens betydning for den aktuelle politikken sto i sentrum for en paneldiskusjon med den tidligere Solidarnosc-formannen Marian Krzaklewski, den litauiske parlamentspresidenten Vytautas Landsbergis og den norske statssekretæren Janne H. Matlary.

Lørdag talte paven til ungdommene via satellitt fra hans sommersted Castel Gandolfo utenfor Roma. I sitt budskap oppfordret han de unge til sammen å bygge opp et fredens Europa tro mot sine kristne røtter og sine grunnverdier. Paven understreket at Europa også i fremtiden må være «et fyrtårn for sivilisasjonen og fremskrittet i verden».

Den europeiske ungdomsvalfarten ble avsluttet med en messe søndag på Monte del Gozo med pavens legat, kardinalstatssekretær Angelo Sodano. På slutten av messen overbrakte han pavens hilsen til de unge og inviterte dem til den 15. Verdensungdomsdagen i Roma i Det hellige år 2000.

Kathpress 5. og 8. august 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 10.08.1999, sist endret 10.08.1999 - 11:16