Pater Erik Ruud S.M. ny generalvikar i Oslo

Maristpater Erik Ruud (46 år) er den 12. august 1999 av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC blitt utnevnt til ny generalvikar for Oslo katolske bispedømme. Pater Ruud kommer fra Bærum, trådte inn i maristenes nederlandske ordensprovins, gjennomførte det meste av sine ordensstudier i Irland, virket noen tid som legbror, og ble så presteviet i 1989 i St. Olav Domkirke i Oslo.

Han har siden da virket i St. Svithun menighet i Stavanger, hatt et studieopphold i USA, og siden 1. september 1997 vært moderator (en slags sogneprest) for St. Magnus menighet i Lillestrøm. Det vervet vil han fortsette i, selv om han er blitt generalvikar.

Utnevnelsen er foreløpig for ett år, forteller biskop Schwenzer.

P. Erik Ruud er også kjent som retrettleder blant annet ved St. Josephssøstrenes retrettsenter på Nesøya i Bærum. Han er også superior for de fem marister som bor fast i Norge.

Hva er en generalvikar? «Den ledende post i den biskopelige kurie er generalvikarens», heter det i Det annet Vatikankonsils dekret om biskopenes hyrdeverv i Kirken, Christus Dominus (1965). Kirkeloven beskriver generalvikaren på lignende måte. Han er biskopens nærmeste medarbeider, og skal være så godt informert og sterkt involvert at han skal kunne fungere i biskopens sted, med en rekke av biskopens embedsfullmakter som han som generalvikar automatisk innehar, når det er påkrevet.

Pater Ruuds forgjenger, pater Johan C.H. Castricum O.F.M. (84 år) gikk samtidig av som generalvikar og reiser tilbake til sitt hjemland Nederland den 13. august, etter over 53 år i Norge. Han har vært generalvikar siden 1980.

av Webmaster publisert 12.08.1999, sist endret 12.08.1999 - 16:27