Over 200.000 pilegrimer til La Vang

Hanoi (KI/Zenit/CWN/KAP) - I helgen deltok mer enn 200.000 katolikker i avslutningsseremonien for feiringen av 200-årsjubileet for åpenbaringene som fant sted i det som i dag er kjent som La Vang-helligdommen. Det er den eneste offisielt anerkjente Mariaåpenbaringen i Sørøst-Asia. Antallet pilegrimer var større enn i fjor, da jubileet ble åpnet. Vatikanradioen meldte mandag at dette var «den største menneskeansamling i Vietnam siden gjenforeningen av landet i 1976».

Opprinnelig la de kommunistiske myndighetene mange hindre i veien for pilegrimenes besøk, men etter hvert som feiringen skred frem, ble regjeringen mer tolerant. Da de forsto hvor ordnet og fredelig feiringen fant sted, gratulerte de biskopene. Statlige medier fremhevet de troendes «disiplin og harmoni» ved massemønstringen. Likevel var det et betydelig antall politimenn kledt som bønder i og rundt helligdommen. Noen hadde videokameraer for å filme alle som var til stede.

Tusenvis av mennesker ankom i busser, biler, sykler og til fots til den tredagers feiringen, som er den største lovlige katolske festen i det kommunistiske landet. Mer enn 100.000 mennesker var til stede i fjor, selv om myndighetene la mange hindre i veien. Men det siste året er forholdet mellom myndighetene og Vatikanet blitt bedre, og Vatikanet har kunnet utnevne flere nye biskoper til vakante seter.

De vietnamesiske biskopene ba paven presidere over åpningsseremonien i fjor, og de fornyet invitasjonen til å gjelde avslutningsseremonien. Men regjeringen knyttet en betingelse til et pavebesøk, nemlig diplomatiske forbindelser mellom Vietnam og Vatikanet. Til avslutningsseremonien sendte paven den filippinske kuriekardinalen Jose Sanchez som sin spesielle utsending. Men han ble ikke akseptert av de vietnamesiske myndighetene, så feiringen ble ledet av den 80-årige erkebiskopen av Hanoi, kardinal Paul Joseph Pham Dinh Tung.

Erkebiskopen av Hue, hvor La Vang ligger, Étienne (Stefan) Nguyen Nhu The, sier at det daglige antall pilegrimer til La Vang i år har vært 2.000. Blant dem var ikke-kristne og vietnamesere som bor i utlandet. Vietnam har den nest største katolske befolkningen i Asia etter Filippinene med 8 millioner troende, spesielt sør i landet. Mariaåpenbaringene 65 km nord for den tidligere keiserbyen Hue skjedde i 1798, i begynnelsen av 90 års forfølgelser fra den vietnamesiske keiseren.

I Oslo ble jubileet feiret under ledelse av den vietnamesiske erkebiskopen François Xavier Nguyen Van Thuan, president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Han er i Norge dels for å feire dette jubileet sammen med sine vietnamesiske trosfeller her, samtidig fikk han gleden av å delta under ordinasjonen av en prest og to diakoner lørdag 14. august i St. Olav Domkirke i Oslo. Den nyviede presten og den ene av diakonene er vietnamesere av fødsel, men kom hit i ung alder som flyktninger. På programmet sto blant annet også et møte i Utenriksdepartementet og et møte med Kommisjonen for rettferdighet og fred i Oslo katolske bispedømme.

Zenit 9. og 15. august, CWN 9. og 13. august, Kathpress 16. august 1999; o: pe

av Webmaster publisert 17.08.1999, sist endret 17.08.1999 - 11:17