Forslag om legal dødshjelp fra 12 år

Amsterdam (KI/Zenit/CWN/KAP) - Mandag sendte de nederlandske helse- og justisministrene, Els Borst og Benk Korthals, et forslag til parlamentet om en lov om aktiv dødshjelp (eutanasi). Hvis den blir vedtatt, vil Nederland bli det første landet som legaliserer eutanasi for alle personer over 12 år.

Nederland avkriminaliserte eutanasi i 1994, men hvis de vedtatte betingelsene ikke overholdes, kan leger og alle andre som hjelper en pasient med å dø, risikere opptil 12 års fengsel. Med det nye forslaget blir prosedyren fullt ut legal, noe som betyr at tiltak mot en lege bare kan treffes når det finnes klare bevis for at han ikke følger prosedyrene.

Loven vil også gi legal status til skriftlige erklæringer om intensjon om eutanasi for personer som mister bevisstheten. Loven krever at pasienten kommer med et frivillig og gjennomtenkt ønske, at han har ubotelige og ulidelige smerter, at alle andre medisinske utveier er prøvd, at en annens mening er innhentet, og at dødshjelpen «utføres varsomt».

Den delen som angår mindreårige har utløst store kontroverser i verdensopinionen. I dag er avkriminalisert eutanasi tillatt bare for personer over 18 år. I juli ble det foreslått å senke aldersgrensen til 16 år, mens det endelige lovutkastet tillater 12-åringer å be om eutanasi.

I disse tilfellene må foreldrene konsulteres. Men hvis en eller begge foreldrene avviser eutanasi, kan den mindreårige fortsatt be om eutanasi på egen hånd. Skulle leger være enige med den mindreårige, kan de gjøre slutt på hans liv uten å bli forfulgt av loven. I disse tilfellene må de oppfylle sju kriterier; blant dem er overbevisningen om at det ikke er noe håp om å redde pasientens liv, at behandling betyr grusom terapi og at «pasienten opplever lidelser som ikke er til å bære».

«Katholiek Nieuwsblad», en katolsk ukeavis i Nederland, påpeker at vilkårene i loven er svært subjektive, mye på samme måte som den hollandske abortloven, og at den i praksis åpner for eutanasi for alle som med rette kan påberope seg «lidelser uten håp om bedring». Lidelsene kan enten være fysiske eller mentale.

Den nye loven skal debatteres i parlamentet i september. Den regjerende koalisjonen mellom sosialister, liberale og radikale ble i begynnelsen av sesjonen enige om å legalisere eutanasi. De har klart flertall, og dermed ventes virkelig opposisjon bare mot detaljene i loven.

De hollandske biskopene har ennå ikke uttalt seg om forslaget. Det er imidlertid interessant å merke seg at pave Johannes Paul II så sent som sist måned utnevnte Msgr. Wim Eijk, en kjent ekspert på medisinsk etikk, til biskop av Groningen i Nederland. Han vil bli vigslet i november.

Den nederlandske kardinalen Adrianus Simonis, erkebiskop av Utrecht, har uttalt seg skarpt mot forslaget. Det sinnssyke i forslaget vises av at en 12-åring nå kan overlates avgjørelsen om liv eller død, men han kan ikke offentlig drikke et glass øl. Men planen er bare ett av flere vanvittige forslag som er tegn på en fullstendig individualisme og avskaffelsen av alle felles verdiordninger. Han kunngjorde at biskopene kommer med et skriv i september.

En av de sterkeste reaksjonene kom fra «Nederlandse Patienten-vereniging» (NPV), den nederlandske pasientforeningen, som er sjokkerte over forslaget. Men NPV og kristne, både protestanter og katolikker, har ikke tilstrekkelig styrke til å stoppe loven i parlamentet. Det virker som «Nederlandse vereniging voor Vrijwillige Euthanasie» (NvvE) vil oppnå sitt mål. Det er en mektig gruppe som i løpet av 15 år har lyktes i å vinne først media, deretter legene og nå til slutt lovmakerne for sitt syn. Deres strategi har vært å fremstille saken som en kamp for «livskvalitet» og har presentert eutanasi til opinionen som et «ekstremt humant» tiltak.

Nederland er det eneste landet i verden som aktivt går inn for å legalisere eutanasi. I USA bestemmer de enkelte stater. I Oregon, hvor eutanasi er legalt, har bare en person benyttet seg av det. Selv om eutanasi ble godkjent i Australias Northern Territories i 1995, ble det forbudt to år senere over hele landet.

Zenit 11. og 15. august, Catholic World News 11. august og Kathpress 12. august 1999; o: pe

av Webmaster publisert 19.08.1999, sist endret 19.08.1999 - 20:21