Antallet annullerte ekteskap fordoblet

Vatikanet (KI/KAP) - Antallet kirkelige annulleringer av ekteskap er fordoblet i Italia de siste ti årene. Dette går frem av den nyeste «Statistisk årbok for Kirken» pr 31.12.1997. I 1997 ble 1.820 ekteskap erklært ugyldige (annullert) av kirkelige domstoler, noe som er en økning på 31%. Ti år tidligere var det 950 ekteskap i Italia som ble annullert.

I USA ble i 1997 34.448 ekteskap erklært ugyldige fra Kirkens side. Dette var 227 flere enn året før. I tidligere år var tallet på annulleringer i USA ofte over 40.000 hvert år. Etter katolsk lære er ekteskapet uoppløselig og derfor er skilsmisse ikke mulig. Men det finnes mulighet for i ettertid å fastslå et ekteskaps gyldighet gjennom en kirkelig rett.

I de mellom-europeiske landene kan man ikke slå fast noen entydig utvikling. I Tyskland ligger antallet stabilt rundt 750 (i 1997: 757), i Østerrike rundt 80 (85) og Sveits rundt 50 (59). Antallet ugyldighetserklæringer i Polen har i de siste årene vist en nedgang, i 1997 var det 1131 mot 1285 året før.

Mens det i 1997 i Tyskland var 15% og i Polen hele 24% av sakene som ble avvist, det vil si at ekteskapet ble betraktet som gyldig, var det i Italia bare 9% og i USA bare 3% «avslag».

Kathpress 17. august 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 24.08.1999, sist endret 24.08.1999 - 13:06