Paven skal delta på fredstoppmøte

London/New York - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II vil i likhet med mange andre religiøse ledere delta på et religionenes fredstoppmøte i FN-regi i august 2000. Rundt 1.000 religiøse ledere er innbudt til dette «Millenniums-verdensfredstoppmøtet» i FNs hovedsete i New York, skriver den britiske avisen The Sunday Telegraph. Representanter for de kristne kirkene, islam, jødedommen, hindusimen, buddhismen og mange andre trossamfunn skal ved konferansen søke å finne måter som konfliktene i verden lettere kan overvinnes på ved hjelp av religion.

I følge avisartikkelen oppsto ideen til konferansen i en samtale mellom FNs generalsekretær Kofi Annan og CNN-eieren Ted Turner. Turner skal overføre møtet direkte på fjernsyn. De forskjellige trossamfunnene skal ved slutten av forhandlingene undertegne en erklæring hvor de forplikter seg til å bilegge alle religiøse stridigheter. Dette kan være et viktig skritt mot verdensfreden, mener arrangørene. I følge avisen har erkebiskop George Carey av Canterbury, primas for verdens anglikanere, allerede stilt seg positivt til dette første religionstoppmøtet i FN-regi.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 07.10.1999, sist endret 07.10.1999 - 10:38