Jesu grav forfaller - forskere slår alarm

Jerusalem - KI (KAP) - Kristenheten aller helligste steder befinner seg i en elendig forfatning. Kristi tomme grav har siden 1920-tallet vært holdt sammen med jernbjelker. Aedicula, et marmorbygg i italiensk stil som er reist over restene av graven, er morken og full av sprekker, og uten «stålkorsettet» ville det for lengst ha styrtet sammen. Den britiske forskeren Martin Biddle har med moderne oppmålingsteknikk undersøkt byggverkets tilstand og offentliggjort sine resultater i boken «Kristi grav».

Biddle undersøkte graven for å få kirkene i Jerusalem til å foreta en grunnleggende restaurering. Det «moderne» Aedicula, som kom etter lignende bygninger fra 300-tallet og fra korsfarertiden, må demonteres helt ned til gravhulens opprinnelige klippe, for deretter å bygges opp på nytt. Men eiendomsforholdet til gravkirken, som de østkirkelige kaller Anastasis - Oppstandelseskirken, er omstridt. Det reguleres fortsatt av en provisorisk avtale med de osmanske myndighetene fra midten på 1800-tallet. En restaurering står overfor hindre som skyldes alvorlige meningsforskjeller mellom de gresk-ortodokse, romersk-katolske og armensk-apostoliske kirkene. Selv da det var snakk om restaurering av kuppelen over rotunden med Kristi Grav var det nødvendig med diplomatiske forhandlinger på høyeste nivå.

Biddle har ikke bare beskrevet gravens nåværende tilstand, men også dens historie. Det er i dag umulig å se hvordan den kunne ha sett ut under bysantinerne og deretter under korsfarerne. Men det finnes naturtro og til og med samtidige kopier eller avbildninger på kalker, mosaikker og pilegrimssuvenirer. Den britiske forskeren hevder at det ikke lenger finnes rester av gravbygningen fra korsfarertiden. Men fransiskanerne har noen steiner som angivelig stammer fra denne gravbygningen, og som for første gang ble vist på den store utstillingen i forbindelse med korsfarerne i Jerusalems 900-årsjubileum i Israel-museet.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 13.10.1999, sist endret 13.10.1999 - 14:48