«Non Angeli sed Anglo phonetici»

Vatikanet - KI (Catholic Herald) - Den katolske kirke bryter med tradisjonen under den pågående Europasynoden ved å vrake latin - sitt offisielle språk - til fordel for engelsk som det felles språket under diskusjonene.

Under nye arrangementer vil latin bare brukes av paven for å innlede synodale seremonier, mens de som er til stede, kan bruke øretelefoner for å få en simultanoversettelse til andre språk. Arbeidsgruppene, som utgjør en integrert del av alle synoder, har til nå alltid hatt en kjernegruppe på latin, mens de som ikke snakket latin har lenge fått tillatelse til å delta i diskusjonene på andre språk.

Catholic Herald (Bruce Johnston) 12. oktober 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo

av Webmaster publisert 21.10.1999, sist endret 21.10.1999 - 16:12