Europasynoden avsluttet

Med en messe i Peterskirken lørdag 23. oktober avsluttet 179 biskoper fra hele Europa bispesynoden for kontinentet som har pågått fra den 1. oktober. "Bispesynoden for Europa avsluttes i gleden over at man opplever at Kristus lever i sin kirke", sa pave Johannes Paul II i sin preken, og undertsreket at nettopp den opplevelsen er det kristne må holde fast på foran det tredje årtusen. Kristus er kilde til håp for Europa og for hele verden. Og Kirken er den kanal hvor nåden flyter rikelig fra Frelserens gjennomborede hjerte. Derfor oppfordrer kirken alle mennesker foran år 2000: Ta imot Kristus i deres liv!

Fredag offentliggjorde biskopene et budskap til Europa der de oppfordrer de ansvarlige til å se på innvandringen som en ressurs, til å forsvare individers og folks rettigheter, til å utvide EU, slette u-landenes gjeld og arbeide for å sysselsette ungdom.

Synoden ble holdt ti år etter kommunismens sammenbrudd i et Europa der mange forhåpninger er knust i den etniske rensingens konflikter, og biskopene innledet sitt budskap med at "håp er mulig!". Dette var den andre Europasynoden, den første ble holdt i 1991 rett etter jernteppets fall. Det var også den siste av fem kontinentalsynoder som er ment å hjelpe biskopene i ulike verdensdeler å forberede og samråde seg foran det tredje årtusens utfordringer. Bispesynodene ble innstiftet i 1965 av pave Paul VI da Det annet vatikankonsil ble avsluttet. Meningen var at verdens biskoper også i fortsettelsen skulle kunne gi paven råd og dele med seg av sine erfaringer. Under Paul VI ble fire synoder avholdt. Under den nåværende pave har det vært avholdt femten. Neste år skal også en synode gå av stabelen, da om biskopenes rolle i kirken, og da kan man forvente seg forslag til hvordan selve synodeorganisasjonen skal fungere bedre, noe som i år ble etterlyst av kardinal Carlo Maria Martini, erkebiskop av Milano, og tidligere formann for de katolske biskoper i Europa, og også av de tyske biskopers ordfører, Karl Lehmann.

Vatikanradioens skandinaviske avdeling/Olle Brandt

av Webmaster publisert 25.10.1999, sist endret 25.10.1999 - 23:05