Biskopene vil igjen hjelpe Kirken på Øst-Timor

Jakarta - KI (KAP) - Den katolske kirke i Indonesia vil samarbeide med katolikkene på Øst-Timor også når landet får sin uavhengighet. Den indonesiske Kirken gleder seg til å hjelpe Kirken på Øst-Timor, erklærte generalsekretæren for den indonesiske bispekonferansen, biskop Johannes Hadiwikarta av Surabaya, torsdag til det asiatiske katolske nyhetsbyrået UCAN i Jakarta. Dette gjelder særlig presteutdannelsen. Biskopen hilste velkommen parlamentet i Jakartas beslutning om å anerkjenne Øst-Timors uavhengighet og ratifisere resultatet av folkeavstemmingen på øya, som ble arrangert av FN. Ved avstemmingen den 30. august stemte befolkningen med overveldende flertall for uavhengighet fra Indonesia.

De indonesiske biskopene ser for seg at prestestudenter fra begge land også i fremtiden skal studere og senere arbeide i hverandres land. Bispekonferansen planlegger også å sende misjonærer, pedagoger og sykepleiere til Øst-Timor, sier Hadiwikarta. Men samarbeidet vil være avhengig av at de øst-timorske biskopene ser nødvendigheten av en slik hjelp fra den indonesiske Kirken.

Kathpress 21. oktober 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.10.1999, sist endret 26.10.1999 - 14:14