Presteforflytninger og utnevnelser i Oslo katolske bispedømme bebudet

Den 11. april 2001 bekjentgjorde biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo de følgende fremtidige presteforflytninger og utnevnelser.

  1. Pater Arne Fjeld O.P., 66 år, som nå bor i dominikanernes kommunitet St. Dominikus i Oslo, blir sogneprest for St. Franciskus Xaverius menighet (Arendal) fra og med den 1. august 2001. (Arendal har vært uten sogneprest etter at pastor Alan C. Littlewood døde den 5. februar 2001, og menigheten betjenes nå fra bispedømmet i samarbeid med geistligheten i Kristiansand.)
  2. Pater Heinz-Josef Catrein SS.CC., som nå har sabbats- og studieår i London, blir sogneprest for St. Ansgar menighet i Kristiansand i begynnelsen av september 2001. (Kristiansands nåværende sogneprest, pastor Paul Pham Huu Y, er innvilget et sabbatsår. P. Catrein, 50 år, kommer fra Tyskland, og har virket i Trondheim Stift fra 1986 til 2000, de siste årene som sogneprest i Ålesund.)
  3. Ved årsskiftet 2001/02 kommer også pater Arne M. Kirsebom SS.CC., som nå virker i Argentina, til Kristiansand. Ved siden av noen kapellansfunksjoner i St. Ansgar menighet overtar han oppgaver på bispedømmeplan. (P. Kirsebom, 42 år, født i Oslo og oppvokst i Bærum, har virket i Trondheim Stift som sogneprest for St. Olav menighet i Trondheim fra 1994 til 1997.)
  4. Pastor Reidar Voith, 29 år, som nå er kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand, skal til høsten bli kapellan i St. Svithun menighet, Stavanger.
  5. Pastor Frode Eikenes, 31 år, som nå er kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger, flytter til høsten til Porsgrunn for å avlaste sognepresten for Vår Frue menighet, pastor Norbert Haunschild, og samtidig for å overta noen oppgaver i St. Olav menighet i Tønsberg. (Pastor Haunschild, 65, er rekonvalescent. Sogneadministrator for menigheten i Tønsberg, p. Joseph Lam Cong Luong, er samtidig sogneprest i Larvik og bosatt der. Mange oppgaver i Tønsberg ivaretas av hans assistent p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, som er bosatt der, men som skal få utvidede oppgaver, se nedenfor.)
  6. Pastor Le Hong Phuc, 29 år, overtar i tillegg til sine sjelesørgeriske oppgaver i Tønsberg, noen forpliktelser ved den nye kirken i Kongsvinger (St. Klara, som skal innvies den 16. juni 2001), en kirke innunder St. Torfinn menighet i Hamar. (Han får avlastning i Tønsberg fra p. Eikenes, se ovenfor.)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
12. april 2001

av Webmaster publisert 17.04.2001, sist endret 17.04.2001 - 09:19