Interreligiøs bønnedag markert i Trondheim og Oslo

Den 24. januar samlet representanter for verdens religioner seg i Assisi på Pavens innbydelse for å be for fred i verden og ta avstand fra vold i religionenes navn. Det internasjonale bønnemøtet var en stor suksess, og over hele verden fulgte katolske bispedømmer paves eksempel og var vertskap for lignende arrangementer.

Også her i Norge ble dagen markert.

Interreligiøst møte med bønn for fred 23. januar i Eysteinsalen i Erkebispegården

Først ute var Trondheim hvor det bla avhold et Interreligiøst møte med bønn for fred 23. januar 2002 kl 1400 i Eysteinsalen i Erkebispegården.

Deltagere var

Baha`i Samfunnet i Trondheim ved sekretær Polin Rafat

Den katolske kirke ved biskop Georg Müller

Den norske kirke ved biskop Finn Wagle

Det mosaiske trossamfunn ved Julius Paltiel

Don Tau Templet ved Nguyen Van Hai

Hinduforeningen i Trondheim ved Kanagaratnam Mahendran

The Muslim Society in Trondheim ved Imam Muhammed Osman Jawari

Møtet var kommet i stand på initiativ av biskop Georg Müller. De forskjellige religions- og trossamfunn i Trondheim fikk i begynnelsen av januar en invitasjon til å delta i et interreligiøst møte for fred. Hensikten med dette var å vise at alle religioner har et ansvar for å be om fred. Det er ikke nødvendig å begrunne ytterligere aktualiteten av å be om fred.

Siden deltagernes tro er forskjellig, finnes ikke noen felles bønn. Deltagerne kom sammen i respekt for hverandre å be om fred.

Biskop Georg Müller innledet møtet og informerte om pavens invitasjon som er gått ut til alle forskjellige religioner og trossamfunn til et felles møte med bønn om fred i verden 24. januar i Assisi. Deretter var det presentasjon av representantene for de forskjellige religions og trossamfunn.

Hver av disse ba om fred på sin måte, på sitt språk, gjennom sang, tekst fra sin hellige bok eller bønn, etter alfabetisk rekkefølge. Det var ikke en gudstjeneste som ble feiret, men ved å komme sammen på denne måte understreket deltagerne sin interesse, oppmerksomhet og innsats for fred. Det ga en mulighet til å bli kjent med hverandre. Etter bønnene ga deltagerne hverandre hånden som tegn på fred.

Til slutt sang alle sangen: "Gjør meg til et redskap for din fred" som tilskrives den hellige Frans av Assisi.

Etter at det interreligiøse møtet med bønn var over, ble deltagerne invitert til foreningslokalet i St. Olav kirke til en liten sammenkomst med mulighet for videre samtale med hverandre. Det interreligiøse møtet var åpent for alle. Kunngjøringen om arrangementet foregikk gjennom de enkelte trossamfunn. Det var ca 40 deltagere tilstede.

Fylkesmann Kåre Gjønnes var invitert og deltok i arrangementet.

Interreligiøst møte for fred i St. Olav domkirke i Oslo 24. januar

Kvelden etter var det St. Olav Domkirkes tur til å stå vertskap for et lignende arrangement. Her var initiativet kommet fra bispedømmets komité for rettferdighet og fred, Justitia et Pax. Komitéens leder, May-Lisbeth Myrhaug, innledet og bispedømmets generalvikar, p. Ellert Dahl, holdt appellen. De rundt 150 fremmøtte fikk ellers være med på et program som inneholdt bønn, musikk og en installasjon signert den katolske kunstneren Grete Refsum. Arrangørene fikk etterpå mye positiv respons.

Melding fra Midt-Norge stift/KI-Oslo
25. januar 2002